Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Tak będzie wyglądał przystanek PKM Gdańsk Osowa

Wiadomo już jak będzie wyglądał przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Osowej. Dzięki niedawnemu zwiększeniu dofinansowania projektu PKM przez Komisję Europejską,  jego budowa możliwa jest już w tym roku, a nie – jak pierwotnie planowano – do 2020 roku, w drugim etapie PKM. Przygotowawcze roboty budowlane w Osowej już trwają, a cały nowy przystanek PKM ma być gotowy najpóźniej do końca 2015 roku. Póki co, prezentujemy pierwsze oficjalne wizualizacje tego dodatkowego przystanku PKM na linii 201 Gdynia – Kościerzyna.


Przystanek PKM Gdańsk Osowa jest jednym z trzech (razem z Gdynią Karwiny i Gdynią Stadion), jakie wybudowane zostaną przy istniejącej linii kolejowej nr 201 Gdynia – Kościerzyna, z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie. Wszystkie one pierwotnie planowane były do realizacji dopiero w kolejnym etapie projektu PKM, w nowej perspektywie unijnej do 2020 roku. Kiedy jednak przed dwoma laty pojawiła się szansa na zwiększenie dofinansowania UE dla pierwszego etapu PKM z 70 do 85 procent, władze województwa pomorskiego podjęły decyzję o wykorzystaniu dodatkowych pieniędzy na wybudowanie dodatkowych trzech przystanków PKM na linii 201 kilka lat szybciej, niż było to w pierwotnych planach. Niedawna decyzja Komisji Europejskiej, która 9 lutego 2015 r. oficjalnie zatwierdziła wniosek PKM SA o zwiększenie dofinansowania unijnego i rozszerzenie projektu, pozwoliła na realizację tych ambitnych planów.

Jako pierwszy z trzech dodatkowych przystanków PKM na linii 201 powstanie Gdańsk Osowa. Gotowa jest już jego dokumentacja, wydane zostały pozwolenia na budowę, rozpoczęły się też roboty przygotowawcze. Nowy przystanek powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie starego dworca PKP Gdańsk Osowa. Roboty torowe w tym miejscu wykonują PKP PLK, będące właścicielem linii 201 Gdynia – Kościerzyna, natomiast PKM wybuduje dwa dwukrawędziowe perony (o długości 160 m), wiaty przystankowe oraz przejście podziemne (o długości 57,8 m i szerokości 6,5 m), dzięki któremu z obu stron linii kolejowej mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dostać się na pociąg. Poza schodami do dyspozycji pasażerów będą 4 windy osobowe (na każdym z peronów oraz na obu końcach tunelu) o maksymalnym udźwigu do 1000 kg, poruszające się z prędkością 1 m/s.

Po wybudowaniu przystanku PKM, ruch pociągów na stacji Gdańsk Osowa odbywać się podobnie, jak na stacji Gdańsk Wrzeszcz – przy zewnętrznych krawędziach obu peronów zatrzymywać się będą pociągi PKM, a przy wewnętrznych pozostałe pociągi regionalne. Perony będą miały zatem (podobnie jak we Wrzeszczu) charakter kierunkowy: jeden (od strony ul. Barniewickiej) dla pociągów jadących w kierunku Gdyni, drugi (od strony ul. Letniskowej) dla pociągów jadących do Gdańska lub Kościerzyny.

Podobnie jak w przypadku pozostałych 8 przystanków kolei metropolitalnej, również w Osowej zastosowane będą wiaty w stylu „czerwonej wstążki”, wyróżniające całą linię PKM, jednak nieco zmodyfikowane, ze względu na konieczność dopasowania przystanku Osowa do standardu całej linii 201. Ponadto przewidziane zostało wybudowanie placu dworcowego, który pełnić będzie funkcję łącznika pomiędzy budynkiem starego dworca PKP a projektowanym tunelem prowadzącym do nowych peronów PKM.

Warto dodać, że docelowo przy przystanku PKM Gdańsk Osowa powstać ma również węzeł przesiadkowy park&ride. Ten projekt, obejmujący przebudowę całej ul. Barniewickiej oraz budowę parkingu, w ramach infrastruktury towarzyszącej PKM przygotowuje miasto Gdańsk, które planuje jego realizację za środki unijne dostępne w perspektywie 2014-2020.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360