Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

O Spółce

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

 

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. powołana została 11 czerwca 2010 r. jako jednoosobowa spółka Samorządu Województwa Pomorskiego.

Celem spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa pomorskiego oraz zarządzanie wybudowaną przez siebie infrastrukturą kolejową.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365210. 

logo Samorządu Województwa Pomorskiego

PKM to pewny i sprawdzony pracodawca na pomorskim rynku pracy. Poszukujemy osób do prowadzenia działań inwestycyjnych, jak i bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

SPRAWDŹ OFERTY PRACY

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez PKM SA:

2012

Skrzydła Trójmiasta – zwycięstwo w kategorii „Zielona Fala Trójmiasta” w plebiscycie portalu Trójmiasto.pl.

2013

Euro Symbol Skutecznego Zarządzania 2013 – nagroda przyznana przez redakcję ogólnopolskiego „Monitora Rynkowego”.

Nagroda główna Centrum Unijnych Projektów Transportowych – w kategorii „Artykuł/Reklama prasowa” w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze materiały promocyjne POIŚ (za konkurs plastyczny dla dzieci i będący jego efektem kalendarz PKM na 2013 rok).

2014

Najciekawszy projekt 10-lecia Polski w UE na Pomorzu – zwycięstwo w ogólnopolskim plebiscycie Telewizji Polskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Unijne Hity 10-lecia – pierwsze miejsce w plebiscycie portalu Gdańsk.NaszeMiasto.pl.

Najlepsze inwestycje 10-lecia – wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu tygodnika „Polityka”.

Najważniejsze wydarzenie 25-lecia na Pomorzu – czwarte miejsce w plebiscycie „Gazety Wyborczej Trójmiasto”.

Media Kreator 2014 – zwycięstwo w kategorii „Działania Internetowe” za interaktywne wykorzystanie narzędzi internetowych w komunikacji społecznej projektu PKM.

Nagroda główna Centrum Unijnych Projektów Transportowych – w kategorii „Drukowane wydawnictwa promocyjne” w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze materiały promocyjne POIŚ „W dobrej formie – kreatywnie o transporcie” (za multimedialny folder promocyjny projektu PKM).

Wyróżnienie Centrum Unijnych Projektów Transportowych – w kategorii „Wydarzenie promocyjne” w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze materiały promocyjne POIŚ „W dobrej formie – kreatywnie o transporcie” (za cykl Dni Otwartych na budowie PKM).

2015

Budowa Roku 2014 – Nagroda i prestiżowy tytuł przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Top Inwestycje Komunalne 2015 – Wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie serwisu PortalSamorządowy.pl, towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.

Kryształy Przetargów Publicznych 2015 – I miejsce w kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury drogowo-komunikacyjnej” za przetarg na generalnego wykonawcę PKM.

Media Kreator 2015 – Zwycięstwo w kategorii „Event/Konferencja” za cykl Dni Otwartych na budowie PKM.

Lider Rozwoju Regionalnego 2015 – Nagroda Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Siła Skutecznego Zarządzania 2015 – Nagroda Kapituły Programu „Symbol” i redakcji ogólnopolskiego „Monitora Rynkowego”

2017

Media Kreator 2017 – wyróżnienie specjalne za działania informacyjno-promocyjne na rzecz kolei prowadzone przez PKM w latach 2015-2016:
– Inauguracja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z 30.08.2015 r.
– Mapa atrakcji turystycznych położonych wzdłuż linii PKM.
– Kampania promocyjna „Podróżuj szybko i wygodnie koleją… do pracy, do szkoły, na zakupy” z XI-XII 2016 r.

Tomasz Konopacki
Rzecznik prasowy
tel. 058 35 01 121
e-mail: tomasz.konopacki [małpa] pkm-sa.pl

PKM SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pkm-sa.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Część dostępnych na stronie filmów nie posiada napisów – filmy te zostały wyprodukowane i opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data sporządzenia: 2020-09-23

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@pkm-sa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 350 11 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360