Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

O Spółce

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. została powołana 11 czerwca 2010 r. jako jednoosobowa spółka Samorządu Województwa Pomorskiego.  Celem spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa pomorskiego oraz zarządzanie wybudowaną przez siebie infrastrukturą kolejową.

Działalność PKM SA oparta jest na trzech filarach: „Trzy razy I” – Infrastruktura, Informacja, Inwestycje.

Infrastruktura

Tym sektorem spółka zajmuje się od momentu uruchomienia w 2015 r. linii PKM, na którą składają się linie kolejowe 248 i 253. PKM SA zarządza nie tylko torami i przystankami z charakterystycznymi czerwonymi wiatami. Nasi pracownicy obsługują i konserwują urządzenia do sterowania ruchem kolejowym, zarządzają infrastrukturą telekomunikacyjną, a także obsługują nieruchomości, które mogą od spółki wynająć inni przedsiębiorcy.

Informacja

Ta trafia do pasażerów na przystankach, dworcach i w pociągach. Skutecznie łączymy system informacyjny z reklamowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie komercjalizować naszą działalność.
Z naszego rozwiązania Display Manager korzystają m.in. Szpitale Pomorskie oraz Port Lotniczy w Gdańsku.

Inwestycje

Pomorska Kolej Metropolitalna to pierwsza w Polsce linia kolejowa wybudowana przez samorząd, z której w ciągu 6 lat od jej uruchomienia skorzystało ponad 17,5 miliona pasażerów. Obecnie spółka ulepsza wybudowaną w latach 2013-2015 infrastrukturę przeprowadzając jej elektryfikację. oraz przygotowuje się do budowy tzw. Bajpasu Kartuskiego. W planach jest także drugi etap – PKM Południe, dzięki któremu śródmieście Gdańska połączone zostanie koleją z jego południowymi dzielnicami i okolicznymi gminami.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365210. 

PKM SA to pewny i sprawdzony pracodawca na pomorskim rynku pracy. Poszukujemy osób do prowadzenia działań inwestycyjnych, jak i bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

SPRAWDŹ OFERTY PRACY

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez PKM SA:

2012

Skrzydła Trójmiasta – zwycięstwo w kategorii „Zielona Fala Trójmiasta” w plebiscycie portalu Trójmiasto.pl.

2013

Euro Symbol Skutecznego Zarządzania 2013 – nagroda przyznana przez redakcję ogólnopolskiego „Monitora Rynkowego”.

Nagroda główna Centrum Unijnych Projektów Transportowych – w kategorii „Artykuł/Reklama prasowa” w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze materiały promocyjne POIŚ (za konkurs plastyczny dla dzieci i będący jego efektem kalendarz PKM na 2013 rok).

2014

Najciekawszy projekt 10-lecia Polski w UE na Pomorzu – zwycięstwo w ogólnopolskim plebiscycie Telewizji Polskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Unijne Hity 10-lecia – pierwsze miejsce w plebiscycie portalu Gdańsk.NaszeMiasto.pl.

Najlepsze inwestycje 10-lecia – wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu tygodnika „Polityka”.

Najważniejsze wydarzenie 25-lecia na Pomorzu – czwarte miejsce w plebiscycie „Gazety Wyborczej Trójmiasto”.

Media Kreator 2014 – zwycięstwo w kategorii „Działania Internetowe” za interaktywne wykorzystanie narzędzi internetowych w komunikacji społecznej projektu PKM.

Nagroda główna Centrum Unijnych Projektów Transportowych – w kategorii „Drukowane wydawnictwa promocyjne” w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze materiały promocyjne POIŚ „W dobrej formie – kreatywnie o transporcie” (za multimedialny folder promocyjny projektu PKM).

Wyróżnienie Centrum Unijnych Projektów Transportowych – w kategorii „Wydarzenie promocyjne” w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze materiały promocyjne POIŚ „W dobrej formie – kreatywnie o transporcie” (za cykl Dni Otwartych na budowie PKM).

2015

Budowa Roku 2014 – Nagroda i prestiżowy tytuł przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Top Inwestycje Komunalne 2015 – Wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie serwisu PortalSamorządowy.pl, towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.

Kryształy Przetargów Publicznych 2015 – I miejsce w kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury drogowo-komunikacyjnej” za przetarg na generalnego wykonawcę PKM.

Media Kreator 2015 – Zwycięstwo w kategorii „Event/Konferencja” za cykl Dni Otwartych na budowie PKM.

Lider Rozwoju Regionalnego 2015 – Nagroda Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Siła Skutecznego Zarządzania 2015 – Nagroda Kapituły Programu „Symbol” i redakcji ogólnopolskiego „Monitora Rynkowego”

2017

Media Kreator 2017 – wyróżnienie specjalne za działania informacyjno-promocyjne na rzecz kolei prowadzone przez PKM w latach 2015-2016:
– Inauguracja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z 30.08.2015 r.
– Mapa atrakcji turystycznych położonych wzdłuż linii PKM.
– Kampania promocyjna „Podróżuj szybko i wygodnie koleją… do pracy, do szkoły, na zakupy” z XI-XII 2016 r.

2020

I miejsce w kategorii „Kalendarz Trójdzielny” w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Kalendarzy ZoomArt 2020 – za kalendarz „Kobiety Wolności”.

2021

Top Inwestycje Komunalne – edycja specjalna 10 lat – Wyróżnienie specjalne dla projektu PKM jako jednej z najlepszych samorządowych inwestycji dekady 2011-2020, w ogólnopolskim plebiscycie serwisu PortalSamorządowy.pl, towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.

Tomasz Konopacki
Rzecznik prasowy
tel. 058 35 01 121
e-mail: tomasz.konopacki [małpa] pkm-sa.pl

PKM SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pkm-sa.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Część dostępnych na stronie filmów nie posiada napisów – filmy te zostały wyprodukowane i opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data sporządzenia: 2020-09-23

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@pkm-sa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 350 11 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Pomorska Kolej Metropolitalna – Lokalne Centrum Sterowania

Siedziba PKM SA
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk

Budynek położony jest przy ulicy Budowlanych w Gdańsku-Matarni. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny, monitorowany parking mieszczący ponad 100 samochodów osobowych, w tym 5 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki:

  • MATARNIA PKM (około 170 metrów) – przystanek kolejowy PKM
  • MATARNIA PKM 02 (około 190 metrów) – przystanek autobusowy
  • AGRARNA 01 (około 500 metrów)- przystanek autobusowy
  • AGRARNA 03 (około 350 metrów) – przystanek autobusowy

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku można dojść bezpośrednio z przystanku PKM oraz chodnikiem prowadzącymi od ulicy Budowlanych. Wejście znajduje się w centralnej części budynku, równolegle do ulicy Budowlanych. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście z poziomu terenu (bez stopni). Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Przy wejściu zamontowany jest domofon i przycisk przywołania.

Po prawej stronie od wejścia w odległości ok. 15 metrów zlokalizowana jest portiernia, gdzie w godzinach od 6:00 do 18:00 dostępny jest ochroniarz, który może pomóc w komunikacji po budynku. Obok portierni na ścianie wisi tablica informacyjna, a nad portiernią ekran z informacyjnymi treściami multimedialnymi.

Dostępność sali konferencyjnej – w budynku znajdują się dwie sale konferencyjne:

  • Duża – po prawej stronie od wejścia do budynku,
  • Mała po lewej stronie od wejścia do budynku,

Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sal. Dostępne są systemy nagłośnienia oraz ekrany multimedialne.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany na szczycie budynku przy pomocy logotypu oraz białego napisu z pełną nazwą spółki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, wejście możliwe po wcześniejszej rejestracji w portierni. Wejście do sekretariatu odbywa się poprzez klatkę schodową zlokalizowaną naprzeciw portierni. W klatce schodowej po lewej stronie od schodów zlokalizowana jest winda. Po opuszczeniu windy na pierwszym piętrze lub schodów należy udać się w linii prostej bezpośrednio do sekretariatu. Trasa jest wolna od przeszkód, w połowie odległości zmienia się nawierzchnia z kafli na wykładzinę.

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

W budynku znajduje się winda o wymiarach 1,04/1,4 m. Szerokość drzwi wynosi ok. 0,9 m. W windzie umiejscowione jest oznakowanie alfabetem Braille’a.

Toalety

W budynku zlokalizowane są dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w pobliżu portierni, niedaleko wejścia głównego. Również na , w sąsiedztwie sekretariatu, znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Z klatki schodowej można dostać się do niej bez żadnych przeszkód.

Obsługa niesłyszących

W siedzibie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w siedzibie PKM.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy mailowo na adres: sekretariat@pkm-sa.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 58 350 11 00

W siedzibie PKM SA nie występują pętle indukcyjne.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360