Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

„KOLEJ NA POŁUDNIE” – konkurs PKM i FarU

Jak powinny wyglądać przystanki nowej linii PKM Południe i co zrobić, aby kolej pasażerska była jak najbardziej przyjazna środowisku i mieszkańcom? O tym już wkrótce decydować będą studenci uczelni wchodzących w skład FarU przy współpracy z samorządową spółką PKM SA.

Startujący właśnie konkurs pt. „KOLEJ NA POŁUDNIE. Studium architektoniczno-urbanistyczne kształtowania kolei pasażerskiej przyjaznej środowisku i mieszkańcom” jest kolejnym etapem współpracy FarU i PKM formalnie zainicjowanej w październiku 2021 r. Wspólne działania koncentrują się wokół rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o nową linię łączącą Śródmieście Gdańska z jego południowymi dzielnicami oraz sąsiadującymi gminami Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

W ramach konkursu organizowanego przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA i Uczelnie Fahrenheita powstanie studium architektoniczno-urbanistyczne uwzględniające rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wykonane z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych oraz zawierające innowacyjne rozwiązania technologiczne, również te nieodnoszące się wprost do samego transportu, jak np. efektywność energetyczna czy generacja energii.

– Jestem przekonana, że kreatywność studentów FarU pozwoli stworzyć nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim praktyczne i ekologiczne rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, na miarę XXI wieku. Poprzez nasze działania chcemy realnie oddziaływać na otaczającą nas rzeczywistości, w tym struktury miejskie, czyniąc je przyznanymi środowisku naturalnemu i mieszkańcom – podkreśla prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita. – Dla studentów FarU będzie to doskonała okazja do zastosowania w praktyce akademickiej wiedzy i doświadczenia zdobytego w czasie studiów.

Celem konkursu jest takie wykreowanie przestrzeni publicznych planowanych na trasie PKM Południe, aby służyły integracji pasażerów zarówno transportu publicznego drogowego i szynowego, jak też innych środków transportu, w tym rowerów, hulajnóg, carsharingu czy transportu indywidualnego.

Przygotowywany przez nas nowy projekt PKM Południe wymaga podejścia interdyscyplinarnego, aby zastosowane w nim rozwiązania były w pełni skorelowane z aktualnym stanem nauki, co z kolei pozwoli na optymalizację poszczególnych obszarów naszych działań – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Poza świeżym spojrzeniem młodych ludzi na nasz projekt, co może zaowocować wizjonerskimi wręcz pomysłami na PKM Południe, warto pamiętać również o tym, że PKM SA także może dzielić swoim doświadczeniem ze studentami. To przecież oni za kilka czy kilkanaście lat będą pracowali nad nowymi projektami, których beneficjentami będą mieszkańcy Pomorza.

 

 

Planowane w pierwszym etapie projektu gdańskie przystanki PKM Południe uczestnicy powinni wykorzystać jako jeden z elementów pobudzających rozwój i poprawę jakości życia lokalnych społeczności, uwzględniając szereg uwarunkowań: ekonomicznych, społecznych, komunikacyjnych, przyrodniczych i krajobrazowych. Wziąwszy pod uwagę, że tereny objęte projektem PKM Południe to jedne z najdynamiczniej rozwijających się obecnie rejonów metropolii i regionu, studenckie wizje ich zagospodarowania mogą okazać się niezwykle cenną inspiracją dla przyszłych projektantów.

Prace konkursowe będą opracowywane w ramach przedmiotu „Projekt architektoniczno-urbanistyczny” na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych oraz Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Konsultacji merytorycznych studentom będą udzielać również specjaliści z Uczelni Fahrenheita oraz przedstawiciele PKM – dodaje dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG.

Organizatorem technicznym konkursu jest Wydział Architektury PG. Do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych planowanych przystanków PKM i udziału w konkursie zostali zaproszeni studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura. Dla twórców trzech najlepiej ocenionych projektów przewidziano nagrody finansowe o łącznej wartości 15 tys. zł ufundowane przez PKM SA. Pierwszy etap konkursu zakończy się w czerwcu 2022 r. wyborem najlepszych studenckich prac, które staną się przedmiotem kolejnych, szczegółowych opracowań w drugim etapie konkursu, już w nowym roku akademickim 2022/2023.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://faru.edu.pl/pl

 

Warto przypomnieć, że z samą Politechniką Gdańską samorządowa spółka PKM SA współpracowała już wcześniej przy realizacji I etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Efektem tamtej współpracy były m.in. wykonane przez studentów Wydziału Architektury PG w ramach zajęć na uczelni koncepcje przyszłych przystanków PKM. Jak dekadę temu wyobrażali je sobie ówcześni studenci PG można zobaczyć w archiwalnej publikacji na naszej stronie internetowej:

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360