Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Poznaj szczegóły nowej linii kolejowej dla metropolii i regionu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PANORAMA_1B_linia-1024x614.jpg

Zakończyła się pierwsza faza prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym projektu PKM Południe, obejmująca m.in. preselekcję możliwych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej dla metropolii i regionu. Wyniki dotychczasowych prac zostaną obecnie zaprezentowane mieszkańcom terenów objętych projektem podczas trzech serii spotkań informacyjnych zaplanowanych w kwietniu, czerwcu i maju 2022 r.

Do 2030 roku w samych tylko południowych dzielnicach Gdańska będzie mieszkało ponad 100 tysięcy osób,  nie licząc graniczących z nimi, dynamicznie rozwijających się terenów sąsiednich gmin Kolbudy, Żukowo i Pruszcz Gdański. Jednym z największych problemów mieszkańców tej części obszaru metropolitalnego są codzienne dojazdy do pracy, szkoły i powroty do domów, które z każdym rokiem są tylko coraz dłuższe. Alternatywą dla stojących na tych samych, zatłoczonych ulicach samochodów i autobusów może być ekologiczny, szybszy i zabierający więcej pasażerów transport kolejowy.

– Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Projekt PKM udowodnił także, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie sprawnego transportu zbiorowego dla mieszkańców nowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin jest właśnie kolej. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM.

Zakłada on budowę całkowicie nowej, zelektryfikowanej i dwutorowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal i jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (czyli popularną PKM-ką), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią nr 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). W latach 2021-2023 powstanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które wskaże rekomendowany przebieg PKM Południe, niezbędną rezerwę terenową oraz odpowie na pytanie, czy realizacja tej inwestycji będzie ekonomicznie i społecznie uzasadniona.  

    Jeżeli rekomendacje ta okaże się pozytywna, a samorządom uda się zdobyć dofinansowanie, to jest szansa, że w pierwszym etapie PKM Południe, w latach 2025-2030, będzie mógł powstać odcinek aglomeracyjny z Gdańska Śródmieście do Kowal z 5 nowymi przystankami:

  • Gdańsk Trakt Świętego Wojciecha
  • Gdańsk Madalińskiego
  • Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska
  • Gdańsk Niepołomicka
  • Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale

Co ważne, w Kowalach planowany jest duży węzeł przesiadkowy, łączący wszystkie dostępne środki komunikacji z nową koleją. To tutaj będą mogli zostawić swoje auto na parkingu i pojechać dalej do centrum pociągiem kierowcy jadący z zachodnich i południowych części Pomorza, a także turyści docierający na wybrzeże autostradą A1 i planujący odwiedzić Trójmiasto.

Wszystkich zainteresowanych tym projektem zapraszamy do zapoznania się z informacjami, jakie można znaleźć na przygotowanej przez nas specjalnej stronie internetowej w całości dedykowanej PKM Południe. W poszczególnych zakładkach prezentujemy zarówno planowany przebieg nowej linii kolejowej, jak i proponowane lokalizacje przystanków, a także zapraszamy na pierwszą serię spotkań informacyjnych oraz odpowiadamy na najczęstsze pytania, jakie w związku z tym projektem już otrzymywaliśmy.

Wśród licznych udostępnionych na naszej stronie materiałów znajduje się także szczegółowa prezentacja PKM Południe, pokazująca jaką drogę przeszedł ten projekt od pierwotnych 97 wariantów na etapie Studium Programowo-Przestrzennego Biura Rozwoju Gdańska, poprzez przekazane do PKM SA 4 warianty rekomendowane i 16 wariantów alternatywnych, aż po aktualny jeden rekomendowany wariant z dwoma opcjonalnymi korytarzami na odcinkach 1 i 5.

Podczas rozpoczynającej się obecnie drugiej fazy prac nad STEŚ, której jednym z elementów będą także spotkania informacyjne dla mieszkańców, wykonane zostaną dokładne analizy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla wytrasowanego w pierwszej fazie i rekomendowanego do dalszych prac przebiegu PKM Południe. Wyniki tych prac poznamy w połowie 2023 r.  

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360