Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

F.A.Q.

PODRÓŻ

Od 11.12.2022 r. przewoźnikiem na linii PKM jest POLREGIO, które w komunikatach wywieszonych na peronach informuje o następujących możliwościach kupna biletów na przejazd ich pociągiem:

We wszystkich pociągach na linii PKM od 1 lipca 2020 r. obowiązuje Taryfa Pomorska:
https://pomorskie.eu/taryfa-pomorska-w-pigulce-przypominamy-gdzie-i-za-ile-kupowac-bilety-kolejowe-w-regionie/

Aby sprawdzić dlaczego pociąg nie przyjechał lub złożyć reklamację skontaktuj się z przewoźnikiem, który obsługuje to połączenie.

Od 11.12.2022 r. przewoźnikiem na linii PKM jest POLREGIO:

POLREGIO (Oddział Pomorski)
telefon:
722 341 590 (reklamacje)
722 341 338 (sekretariat)

22 474 00 44 (infolinia całodobowa – płatna)
e-mail: info@p-r.com.pl
strona internetowa: https://polregio.pl

PKM SA jest spółką prowadzącą inwestycje infrastrukturalne Województwa Pomorskiego – wybudowaliśmy linię PKM w Gdańsku i 2 dodatkowe przystanki w Gdyni, a w 2023 r. zakończyliśmy elektryfikację naszej linii oraz budowę dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga. Obecnie przygotowujemy nowy, duży projekt, będący kolejnym etapem naszej inwestycji – PKM Południe.

PKM SA jest także zarządcą infrastruktury kolejowej, którą spółka wybudowała – linii kolejowych nr 248 i 253 oraz wszystkich 8 przystanków przy nich zlokalizowanych.

Pociągi jeżdżące po linii PKM są natomiast pociągami POLREGIO, z którymi umowę na świadczenie usług przewozowych podpisuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – jako organizator przewozów kolejowych w regionie.

O wszystkie sprawy związane z przewozami pasażerskimi – od rozkładu jazdy począwszy, poprzez bilety, na ewentualnych skargach i reklamacjach skończywszy – należy pytać przewoźników lub organizatora przewozów, bo są to ich wyłączne kompetencje.

Na kolei jest bowiem identyczna sytuacja jak na drogach, gdzie budowniczym i zarządcą infrastruktury jest np. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, a po jej drogach jeżdżą różni przewoźnicy, np. PKS lub Flixbus. I właściciel drogi (GDDKiA) lub torów (PKM) nie ma żadnego wpływu na usługi świadczone przez przewoźnika, który z tej drogi (w przypadku autobusów) lub torów (w przypadku pociągów) korzysta.

Zatem w przypadku linii PKM we wszystkich sprawach związanych z przewozami pasażerskimi (bilety, opóźnienia lub odwołania pociągów, skargi i reklamacje, itp.) należy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem obsługującym dane połączenie:

Natomiast w sprawach związanych z rozkładem jazdy właściwą instytucją do kontaktu jest organizator przewozów kolejowych w regionie czyli:

  • Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
    (58) 326 86 14
    e-mail: dif@pomorskie.eu

PKM SA zarządza wyłącznie wybudowanym przez siebie 18-kilometrowym odcinkiem linii kolejowej 248 i 2-kilometrowym odcinkiem linii 253 (jednotorowa łącznica w kierunku Kartuz/Kościerzyny) – nazywanych popularnie Pomorską Koleją Metropolitalną – oraz 8 przystankami zlokalizowanymi wzdłuż niej (Gdańsk Strzyża, Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień, Gdańsk Matarnia, Gdańsk Port Lotniczy i Gdańsk Rębiechowo).
Linia PKM nie jest jednak linią wydzieloną (tak jak np. metro) lecz z jednej i drugiej strony łączy się z istniejącymi już wcześniej liniami zarządzanymi przez PKP PLK. Pociągi POLREGIO wjeżdżają zatem na linię PKM zawsze z linii PKP PLK .

Dlatego chociaż odcinki linii kolejowych do Kartuz i Kościerzyny oraz wszystkie zlokalizowane przy nich przystanki są pokazywane na schemacie wszystkich połączeń, to jako linie i przystanki zarządzane przez PKP PLK nie są one częścią infrastruktury PKM a jedynie częścią sieci połączeń obsługiwanych w ramach projektu PKM.

Dotyczy to także 3 przystanków wybudowanych przez PKM SA na linii 201 – Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Powstały one w ramach projektu PKM i wybudowała je PKM SA, ale zarządzają nimi PKP PLK, będące zarządcą całej linii kolejowej 201 (Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz).

Również stacja Gdańsk Wrzeszcz, na której większość pociągów obsługujących linię PKM zaczyna lub kończy bieg, nie jest stacją PKM gdyż… istniała ona na wiele lat przed wybudowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. I tak jak od kilkudziesięciu lat była to stacja PKP, tak samo po uruchomieniu w 2015 r. linii PKM nic się w tej sprawie nie zmieniło – nadal jest to stacja PKP Gdańsk Wrzeszcz.

BEZPIECZEŃSTWO

Natychmiast skontaktuj się z Centrum Monitoringu PKM za pomocą słupka Info / SOS wciskając przycisk SOS.

Słupki takie zlokalizowane są na każdym peronie:

Natychmiast skontaktuj się z Centrum Monitoringu PKM za pomocą słupka Info / SOS wciskając przycisk SOS.

Słupki takie zlokalizowane są na każdym peronie:

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360