Trwają rozbiórki i wycinka drzew na trasie PKM

Od początku 2013 roku prowadzone są pierwsze prace związane z realizacją projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – największej inwestycji infrastrukturalnej Samorządu Województwa Pomorskiego. Od 3 stycznia trwają rozbiórki budynków zlokalizowanych na trasie PKM, natomiast 9 stycznia rozpoczęła się wycinka drzew stojących w pasie kolejowym. Cały teren ma zostać oczyszczony do 30 kwietnia br., przy czym sama wycinka drzew zakończy się już do 28 lutego.

Pierwsze budynki gospodarcze stojące na trasie PKM już zostały rozebrane, natomiast w budynkach mieszkalnych trwa demontaż elementów do odzysku i utylizacji. Pierwsze z nich zostały już oczyszczone i czekają na wyburzenie.
Równolegle prowadzona jest wycinka drzew. Zdecydowana większość z nich to tzw. samosiejki, które na przestrzeni ostatnich 30-50 lat wyrosły wzdłuż nieużywanego, przedwojennego nasypu kolejowego (tylko 51 szt. na 20 tys. ścinanych drzew dendrolodzy określili jako cenne przyrodniczo). Oczywiście w ramach tzw. nasadzeń zastępczych PKM S.A. posadzi identyczną liczbę drzew w lokalizacjach wskazanych przez władze Gdańska.Do 16 stycznia robotnicy oczyścili już kilkusetmetrowy odcinek od przystanku SKM Zaspa do al. Grunwaldzkiej.

Więcej informacji na temat aktualnie prowadzonych prac można znaleźć na oficjalnym profilu PKM na Facebooku.

W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia z aktualnie prowadzonych prac:

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.