Jest pierwsze pozwolenie na budowę dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Pomorski Urząd Wojewódzki wydał pierwsze z pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dotyczy ono przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz w zakresie umożliwiającym połączenie istniejącej linii kolejowej E 65 z nową linią PKM.


Zgodnie z porozumieniem, jakie samorządowa spółka PKM S.A. podpisała z PKP PLK S.A., cała dokumentacja projektowa PKM dot. stacji Wrzeszcz wraz z pozwoleniem na budowę przekazane zostały do Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK w Gdańsku, które odpowiada za trwającą już modernizację linii E 65 w obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia. To właśnie w ramach tego projektu wykonane zostaną wszystkie prace związane z rozbudową stacji Wrzeszcz zaprojektowane przez PKM, w tym m.in. budowa dwóch peronów, przy których zatrzymywać się będą zarówno pociągi dalekobieżne (na dwóch wewnętrznych torach pomiędzy peronami), jak i regionalne oraz PKM (na dwóch torach zewnętrznych). Z obydwu peronów pasażerowie będą mogli dodatkowo dostać się schodami lub windą do drugiego tunelu wychodzącego w kierunku ul. Białej i ul. Wajdeloty, który obecnie skomunikowany jest wyłącznie z peronem SKM.

W tej części dokumentacji projektowej stacji Gdańsk Wrzeszcz, spółka PKM cały czas ściśle współpracowała z głównym inwestorem projektu modernizacji linii E 65 – PKP PLK, tak aby znaleźć optymalne rozwiązania, zarówno dla wygody pasażerów, jak i możliwości rozwoju ruchu pociągów w przyszłości. Dwa nowe perony pozwolą w razie potrzeby na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów PKM, bez  uszczerbku dla rozkładu jazdy innych przewoźników.

Pozostałe siedem wniosków o pozwolenia na budowę PKM, złożonych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, wciąż jest procedowanych, a ich finał spodziewany jest w najbliższych tygodniach. Jeden wniosek dotyczy odcinka włączeniowego w linię 201 Gdynia – Kościerzyna (i wraz z projektem budowlanym pozwolenie to zostanie również przekazane do realizacji PKP PLK), dwa wnioski dotyczą linii PKM podzielonej w dokumentacji na Zadanie 1 i 2 (ale realizowanych jednocześnie), zaś pozostałe 4 dotyczą tzw. infrastruktury towarzyszącej dla przystanków Brętowo, Jasień, Kiełpinek i Banino (ich wykonawcą będzie miasto Gdańsk, które – podobnie jak PKP PLK – otrzyma od PKM projekt budowlany wraz z pozwoleniami).

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.