Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.pl

Pojazdy PESA obsłużą pasażerów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Ponad 114 milionów złotych kosztować będzie 10 nowoczesnych zespołów trakcyjnych dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Do zawarcia umowy doszło 2 września między Samorządem województwa Pomorskiego a przedstawicielami bydgoskiej firmy PESA S.A. Wszystkie składy powinny trafić do Gdańska najpóźniej w maju 2015 r.

Podpisanie umowy odbyło się na terenie będącego jeszcze w budowie przystanku PKM Niedźwiednik, znajdującego się przy ul. Słowackiego – jednej z głównych gdańskich arterii. Symboliczne podpisy złożyli Marszałek Województwa Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Ryszard Świlski, a ze strony firmy PESA – Wiceprezes Robert Świechowicz oraz prokurent Maciej Maciejewski.

Zamówione pojazdy charakteryzować się mają wysoką innowacyjnością. Wyposażone zostaną w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, WiFi oraz klimatyzację. Ponadto, jak wynika z oferty, którą złożyła PESA, wagony mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowany będzie w nich również monitoring – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu, a także posiadać będą specjalne uchwyty na rowery.

Poza udogodnieniami przygotowanymi dla pasażerów PKM, niezwykle wielką wagę przyłożono także do bezpieczeństwa. W pojazdach zainstalowany bowiem zostanie Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS). Będzie on wyświetlał maszyniście pociągu jaka dozwolona prędkość obowiązuje na danym odcinku linii oraz jaki sygnał widnieje na semaforze.

Wartość zamówienia na 10 pojazdów – w tym 7 trójczłonowych i 3 dwuczłonowe – przekracza  114 milionów złotych. Mają one zostać dostarczone przez bydgoskiego producenta do maja 2015r., kiedy to ma się zakończyć budowa linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wszystkie zespoły trakcyjne, zanim zaczną obsługę pasażerów, muszą przejść szereg prób, mających na celu wyeliminowanie możliwych usterek.

Warto przypomnieć, że do przetargu na pojazdy dla PKM przystąpiły dwie firmy – PESA z Bydgoszczy i Newag z Nowego Sącza. Wygrała ta pierwsza, proponując kwotę o 6 milionów niższą niż konkurencyjna.

Zakup pojazdów jest jednym z elementów największej inwestycji infrastrukturalnej na Pomorzu, jaką jest budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wartość unijnego dofinansowania to 70 230 000 zł.

Pomorska Kolej Metropolitalna ma na celu zwiększenie integralności Gdańska z regionem Kaszub.  Stanie się ona głównym środkiem komunikacyjnym pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem a Portem Lotniczym, a dalej wchodzić będzie w istniejącą już linię kolejową Gdynia – Kościerzyna.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone.