Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Ruszył przetarg na zaprojektowanie i budowę tzw. „bajpasa kartuskiego” na odcinku realizowanym przez PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna SA ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych tzw. „bajpasa kartuskiego”, na odcinku realizowanym przez tę samorządową spółkę. Potencjalni wykonawcy mają teraz czas do 4 sierpnia 2020 r. na złożenie swoich ofert, a zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać wszystkie prace pozwalające na użytkowanie nowej linii kolejowej i uruchomienie na niej ruchu pasażerskiego do 9 września 2022 r.

 

Tzw. „bajpas kartuski” to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229. Powstaje ona w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od 5 lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201. Dzięki powstaniu tzw. „bajpasa kartuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk). I właśnie tego odcinka dotyczy ogłoszony przez PKM SA przetarg. W poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., spółka wysłała ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym dzisiaj (1.07.2020 r.) informacja o przetargu PKM została oficjalnie opublikowana.

 

W tym miejscu tzw. „bajpas kartuski” (czyli linia nr 234) będzie się łączył z linią PKM (248).

 

Potencjalni wykonawcy mają obecnie czas do 4 sierpnia 2020 r. na przygotowanie i złożenie swoich ofert.
Zamówienie obejmuje m.in.:

  • przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych,
  • uzyskanie pozwoleń na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • realizację wszystkich robót budowlanych.

 

Na przygotowanie projektów i zdobycie niezbędnych pozwoleń wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Natomiast na realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń i dopuszczeń przewidziano 24 miesiące – z zastrzeżeniem, że uzyskanie przejezdności linii kolejowej nr 234 (rozumiane jako zakończenie wszelkich robót niezbędnych do wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinku objętym zamówieniem) powinno nastąpić do 9 września 2022 roku. W ocenie złożonych ofert o wyborze potencjalnego Wykonawcy decydować będą dwa kryteria: cena (95%) i doświadczenie wykonawcy (5%).

Zakres prac do wykonania po stronie PKM obejmuje włączenie linii kolejowej nr 234 (tzw. „bajpas kartuski”) w linię 248 (PKM) na wysokości obwodnicy trójmiejskiej, przed przystankiem PKM Gdańsk Kiełpinek (jadąc w kierunku Gdańska Wrzeszcza) oraz rewitalizację samej linii 234 na odcinku prawie 1,5 km (do okolic na wysokości ulic Osiedlowa – Dojazdowa). W ramach inwestycji powstanie cała niezbędna infrastruktura w śladzie istniejącego, przedwojennego nasypu, który – podobnie jak to było wcześniej na linii PKM budowanej w latach 2013-2015 – zostanie rozebrany, a następnie odbudowany i wzmocniony zgodnie z obowiązującymi obecnie normami oraz niezbędnymi do funkcjonowania współczesnej linii kolejowej instalacjami podziemnymi (m.in. sieci elektrycznych, teletechnicznych, SRK, itd. + usunięcie kolizji z istniejącymi lub projektowanymi w tym miejscu innymi sieciami). Projekt obejmuje także budowę lub przebudowę dwóch przepustów pod torami na potoku Bystrzec, przejścia pod torami łączącego osiedle Karczemki z terenami rekreacyjnymi przy zbiorniku Kiełpinek oraz wiaduktu drogowego łączącego ulice Osiedlową i Dojazdową.

 

 

– Warto podkreślić, że już kilka lat temu podczas projektowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przewidzieliśmy możliwość reaktywacji linii 234 w przyszłości i naszą linię wybudowaliśmy w sposób minimalizujący obecnie prace niezbędne do połączenia obu linii kolejowych – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Dlatego m.in. od razu na wysokości Kiełpinka zastosowany został inny typ rozjazdów pozwalający na jazdę z prędkością 100 km/h w kierunku bajpasu, a semafory wjazdowe na przystanek Kiełpinek od strony lotniska zostały odsunięte. Również projekt elektryfikacji linii PKM w okolicy Kiełpinka został przygotowany w sposób ułatwiający realizację „bajpasu kartuskiego”, a oba zadania są ze sobą ściśle skoordynowane. To wszystko przekłada się nie tylko na konkretne oszczędności finansowe, ale również znacznie krótsze zamknięcia poszczególnych torów podczas realizacji inwestycji, co ma duże znaczenie z punktu widzenia pasażerów korzystających na co dzień z linii PKM – dodaje prezes PKM SA.

 

Szczegóły ogłoszonego przez PKM SA postępowania można sprawdzić w zakładce „Zamówienia publiczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej PKM SA:

http://bip.pkm-sa.pl/m,47,zamowienia-publiczne.html

 

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360