Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Elektryfikacja linii PKM coraz bliżej

Gotowy jest już projekt budowlany elektryfikacji linii PKM, obecnie procedowane jest pozwolenie na budowę i jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę. Sama budowa przewidywana jest w latach 2021-2023. Inwestycja jest ściśle skoordynowana z projektem PKP PLK dotyczącym elektryfikacji i budowy dodatkowego toru na linii 201, z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie.

 

 

PKM jest w stałym kontakcie z partnerami z PKP PLK i na bieżąco wspólnie uzgadniane są wszystkie szczegóły projektów na styku obu inwestycji. Tak m.in. zrodził się pomysł, który PKP PLK obiecały przeanalizować, aby w pierwszej kolejności w ich części projektu na linii 201 zrealizować 2-kilometrowy odcinek od Gdańska Osowej do Rębiechowa i połączyć go z linią PKM. Dzięki temu już w 2023 r. pociągi elektryczne mogłyby jeździć na całym odcinku pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem i Gdańskiem Osową, która zyskałaby wówczas status ważnego węzła przesiadkowego. Kończące bieg pociągi elektryczne mogłyby się tam zatrzymywać przy  tym samym peronie, przy którym czekałyby na pasażerów spalinowe szynobusy jadące dalej do Gdyni. Dzięki temu niezależnie od czasu realizacji poszczególnych etapów wielkiej modernizacji linii 201 (elektryfikacja + dodatkowy tor na całym odcinku Gdynia – Bydgoszcz), mieszkańcy metropolii trójmiejskiej cały czas mieliby zapewnione połączenie kolejowe pomiędzy Gdańskiem a Gdynią przez Port Lotniczy. Co ważne, na odcinku do Gdańska Osowej od 2023 r. mogłoby ono być realizowane już za pomocą szybszych i pojemniejszych składów elektrycznych.

Obecnie projekt, którego pełna nazwa brzmi: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga” jest już praktycznie na finiszu. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., które wygrało w grudniu 2018 r. przetarg ogłoszony przez PKM SA, przygotowało zarówno projekt budowlany, jak i wykonawczy, który właśnie jest odbierany przez samorządową spółkę. Procedowane jest już także pozwolenie na budowę, którego wydanie spodziewane jest w drugiej połowie 2020 roku.

Również jeszcze w tym roku PKM SA planuje ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac budowlanych, których realizacja przewidywana jest w latach 2021-2023. Termin ten uzależniony jednak jeszcze od ostatecznego ustalenia wspólnie z PKP PLK finalnego zakresu obu projektów. Równolegle obie spółki przygotowują także projekt tzw. „bajpasu kartuskiego”, który ma być kolejową trasą objazdową z Gdańska na Kaszuby podczas elektryfikacji linii 248 i 253 (PKM) oraz 201 (PKP PLK). Tu także prace dokumentacyjne zbliżają się do finału i w najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargów, które wyłonią wykonawców, którzy będą mieli do końca 2022 r. wybudować kolejowy objazd z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz.

 

 

Warto przypomnieć, że linia PKM od samego początku planowana była jako linia elektryczna, jednak ze względu na brak trakcji elektrycznej na linii 201 (Gdynia – Kościerzyna), z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany elektryfikacji samorządowa spółka PKM SA musiała odłożyć w czasie – do momentu przygotowania przez PKP PLK projektu elektryfikacji linii 201. Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, bo trakcja elektryczna kończyłaby się „ślepo” w Rębiechowie. Dlatego obecnie, kiedy PKP PLK taki projekt przygotowują wspólnie zelektryfikowane zostaną w tym samym czasie obie linie strategiczne dla transportu kolejowego w regionie.

– Elektryfikacja pozwoli w pełni wykorzystać potencjał linii, którą w ostatnich latach jeździło ponad 4 miliony pasażerów rocznie – mówi Mieczysław Stuk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki temu już za kilka lat nasi pasażerowie zyskają jeszcze większy komfort podróżowania po linii PKM szybszymi i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi. Jako samorząd wojewódzki inwestujemy obecnie duże środki w nowy elektryczny tabor, który w przyszłości będzie mógł jeździć także po linii PKM. Pierwsze takie nowoczesne pociągi już jeżdżą na trasach do Słupska i Elbląga, a po zelektryfikowaniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będą mogły jeździć także po tej linii.

 

 

Przy okazji elektryfikacji PKM SA wróciła także do pomysłu budowy dodatkowego przystanku PKM Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią i Portem Lotniczym. Analizy marketingowe projektu PKM wykonane w 2010 r. przez ekspertów UE wykazały, że ze względu na powstawanie w pobliżu dużych firm branży IT, w przyszłości wskazane będzie wybudowanie w tym miejscu dodatkowego przystanku PKM. Dlatego już w 2011 r. przewidziano w projekcie PKM rezerwę terenową pod dodatkowy przystanek w tej lokalizacji, a przejście pod torami na ul. Szybowcowej zostało tak zaprojektowane i wybudowane, aby w przyszłości bezpośrednio nad nim mógł powstać przystanek. Rejon ten rozwija się już tak dynamicznie, m.in. dzięki trwałemu zakorzenieniu się w Gdańsku Firodze amerykańskiego giganta informatycznego Intela, że obecnie budowa tego przystanku jest już w pełni uzasadniona.

Przystanek Gdańsk Firoga planowany jest w standardzie analogicznym do pozostałych przystanków na linii PKM – czyli charakterystycznej tzw. „czerwonej wstążki” zaprojektowanej wcześniej przez gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Wzór perforacji na czerwonych wiatach będzie nawiązywał do branży informatycznej, która dominuje w sąsiedztwie tego przystanku. Również numeracja tego przystanku dodatkowo podkreśli jego związek z branżą IT. W związku z tym, że stałym elementem grafik na przystankach PKM w Gdańsku jest numeracja (od 1 – Gdańsk Strzyża do 8 – Gdańsk Rębiechowo), a przystanek Gdańsk Firoga powstaje pomiędzy nr 6 (Matarnia) i numerem 7 (Port Lotniczy) będzie miał on numer 6@ – dzięki czemu idealnie wkomponuje się on w gdańską „dolinę krzemową” – jak nazywana jest ta okolica.

 

 

KALENDARIUM ELEKTRYFIKACJI LINII PKM:

V 2018 – Podpisanie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie projektu ze środków UE (85 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli ok. 61,7 mln zł z 89 mln zł przewidzianych na realizację)

2019 – 2020 – przygotowanie projektu budowlanego elektryfikacji linii PKM i przystanku Gdańsk Firoga wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2020 – przetarg i wybór wykonawcy robót budowlanych

2021 – 2023 – realizacja inwestycji

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360