Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

12 firm chce zaprojektować Pomorską Kolej Metropolitalną

W siedzibie PKM S.A. otwarto dzisiaj koperty z ofertami jakie wpłynęły na ogłoszony przez spółkę przetarg na projekt budowlany Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wśród 12 propozycji przeważają oferty polsko-zagranicznych konsorcjów, mających na swym koncie realizacje kolejowych projektów w krajach UE. Najtańsza złożona oferta opiewa na kwotę 4,5 mln zł, najdroższa – prawie 15 mln zł. Obecnie trwa analiza ofert pod względem formalno-prawnym, która pozwoli na wyłonienie w ciągu kilku dni ostatecznego wykonawcy projektu budowlanego PKM.

W przetargu na projekt budowlany Pomorskiej Kolei Metropolitalnej swoje oferty złożyły (kwoty brutto):

 1. Konsorcjum: Lider: BBF Sp. z o. o. z Poznania; Partner: EGIS POLAND Sp. z o. o. z Warszawy – 4 551 000 zł
 2. Transprojekt Gdańsk Sp. z o. o. z Gdańska – 4 990 417,50 zł
 3. Konsorcjum: Lider: Europrojekt Gdańsk Sp. z o. o. z Gdańska; Partner: SSF Ingenieure AG (Niemcy) – 6 089 730 zł
 4. KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o. o. z Warszawy – 6 703 500 zł
 5. Konsorcjum: Lider: SENER Sp. z o. o. z Warszawy; Partner: SENER INGENIERA Y SISTEMAS S.A. (Hiszpania) – 7 588 485 zł
 6. Konsorcjum: Lider: DB International GmbH Sp. z o. o. z Warszawy; Partner: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o. o. z Warszawy – 8 727 809,40 zł
 7. SYSTRA SA (Francja), reprezentowana przez SYSTRA SA Oddział w Polsce (Warszawa) – 8 757 600 zł
 8. Konsorcjum: Lider: Scott Wilson Sp. z o. o. z Warszawy; Partner: Scott Wilson Ltd (Wielka Brytania) – 9 348 000 zł
 9. Konsorcjum: Lider: Mott MacDonald Sp. z o. o. z Warszawy; Partner: Mott MacDonald Limited (Wielka Brytania) – 9 963 000 zł
 10. ARCADIS Sp. z o. o. z Warszawy – 10 332 000 zł
 11. Konsorcjum: Lider: SUDOP Polska Sp. z o. o. z Warszawy; Partner: SUDOP PRAHA (Czechy) – 14 985 459 zł
 12. Voessing Polska Sp. z o. o.  z Poznania – 14 998 000 zł

Obok ceny, drugim kryterium decydującym o wyborze oferty jest termin wykonania projektu. W przetargu PKM S.A. określiła następujące graniczne terminy wykonania projektów:

 • dla Zadania 1 (Port Lotniczy – linia kolejowa 201) – 30.08. 2011 r.
 • dla Zadania 2 (Gdańsk-Wrzeszcz – Port Lotniczy) – 11.06.2012 r.

Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji projektu wykonawcy otrzymują dodatkowe punkty w ocenie swojej oferty. Wśród złożonych w PKM S.A. ofert znajdują się propozycje skrócenia terminu realizacji Zadania 1 do 32 dni (względem terminu granicznego), a w przypadku Zadania 2 nawet do 100 dni – m.in. od uzyskanej za to kryterium punktacji zależy ostateczny wybór projektanta budowlanego PKM.

Sprawdzenie wszystkich ofert pod kątem formalno-prawnym, naliczenie punktacji i ostateczna ocena ofert potrwa kilka dni. Zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać w pierwszych dniach maja.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360