Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. zaprojektuje Pomorską Kolej Metropolitalną

W dniu 5 maja 2011 r. Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przez PKM S.A. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., Ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk

Cena oferty (brutto): 4 990 417,50 zł

Termin realizacji skrócony o:

  • Zadanie 1 (Port Lotniczy – linia kolejowa 201) – 32 dni (względem granicznego terminu – 30.08.2011 r.)
  • Zadanie 2 (Gdańsk-Wrzeszcz – Port Lotniczy) – 100 dni (względem granicznego terminu – 11.06.2012 r.)

Dodatkowe 15 pkt. przyznane Transprojektowi Gdańskiemu za ww. skrócenie terminów wykonania prac spowodowało, że oferta ta w ostatecznej klasyfikacji (łącznie: 92,52 pkt.) okazała się korzystniejsza od najtańszej oferty za 4,5 mln zł, złożonej przez konsorcjum BBF/EGIS POLAND (85 pkt.), która nie przewidywała skrócenia terminu realizacji projektu.

Spółka PKM S.A. podpisze umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania oficjalnego zawiadomienia, które opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360