Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.pl

Dokumentacja

Studium wykonalności Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

„Kolej Metropolitalna w Trójmieście. Badanie podróży (projekt 2007 017 PL MUN RAL)” Analiza marketingowa PL 03112010

Raport Oddziaływania na Środowisko – streszczenie (pełna wersja dostępna jest w siedzibie RDOŚ w Gdańsku)

Prezentacja nt. raportu środowiskowego

Analiza uwarunkowań prawnych realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania – Kolej Metropolitalna – Etap I” >  CWW Analiza prawna

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego


Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone.