Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

19 wykonawców z całej Europy chce wybudować Pomorską Kolej Metropolitalną

W siedzibie PKM S.A. zakończyło się dzisiaj (10.09.2012 r.) przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakie wpłynęły na ogłoszony 29 czerwca br. I etap przetargu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Łącznie do przetargu przystąpiło 19 wykonawców z Polski, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Włoch. Złożone przez firmy dokumenty zostaną obecnie poddanie ocenie formalnej, co powinno zająć około miesiąca. Wszyscy wykonawcy, którzy przejdą pozytywnie weryfikację w I etapie, zostaną zaproszeni do składania ofert w II etapie przetargu.

Rozpoczęty 29 czerwca 2012 r. pierwszy etap przetargu na budowę PKM ma na celu weryfikację firm zainteresowanych budową Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Potencjalni wykonawcy wraz z wnioskami o dopuszczenie do przetargu zobowiązani byli przedstawić dokumenty potwierdzające odpowiednie zdolności finansowe oraz doświadczenie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Przetarg obejmuje zarówno prace budowlane (inwestor dysponuje już projektem budowlanym, który przekaże wykonawcy), jak i telematyczne (w tym przypadku wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne systemy sterowania ruchem na linii kolejowej). Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie wybudowanie całej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i przekazanie jej inwestorowi do użytkowania wraz ze Świadectwem Przejęcia do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Po trwającej około miesiąca weryfikacji 19 wniosków, PKM S.A. zaprosi do udziału w II etapie wszystkich wykonawców, których potencjał i doświadczenie gwarantować będą terminową realizację tak dużej inwestycji, jak budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Głównym kryterium wyboru zwycięskiej oferty w II etapie przetargu będzie już wyłącznie cena. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą planowane jest w grudniu 2012 r. Termin ten może jednak ulec zmianie w konsekwencji ewentualnych odwołań od wyników przetargu.

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej kosztować ma ok. 760 mln zł (netto), z czego ponad 500 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania. Nowa linia połączy Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej połączy się z istniejącą linią kolejową Gdynia – Kościerzyna. Dzięki PKM zarówno z Gdańska, jak i z Gdyni można będzie dojechać pociągiem do Portu Lotniczego w niecałe 25 minut. Pierwsze prace przy budowie kolei metropolitalnej – związane z wycinką drzew i wyburzeniami nieruchomości oraz realizowaną przez PKP PLK przebudową stacji Gdańsk-Wrzeszcz – rozpoczną się jesienią 2012 r. Oddanie do użytku całej nowej linii PKM planowane jest w połowie 2015 roku.

W zakładce Zamówienia publiczne na naszej stronie internetowej znaleźć można pełne zestawienie oferentów, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”.


Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360