Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Duże zainteresowanie projektem PKM podczas kolejnej serii spotkań z mieszkańcami

spotkania13Ponad 400 osób wzięło udział w trzech spotkaniach informacyjnych, zorganizowanych w dniach 8, 10 i 15 lutego 2011 r. przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. Mieszkańców interesowały przede wszystkim sprawy związane z przebiegiem linii PKM, lokalizacją przystanków oraz towarzyszącymi inwestycji wywłaszczeniami i zmianami w istniejącym systemie dróg dojazdowych.


Pierwsza seria konsultacji projektu PKM z mieszkańcami terenów, przez które będzie biegła nowa linia kolejowa, odbyła się jesienią 2010 r. Zebrane wówczas opinie były jednym z czynników, które wpłynęły na ostateczny wybór spośród 16 wariantów PKM jednego – rekomendowanego do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego (podczas posiedzenia w dniu 13 stycznia 2011 r.). Podczas lutowych konsultacji mieszkańcom przedstawiony został już tylko ten jeden, rekomendowany wariant, dzięki czemu można było dyskutować już o konkretnych rozwiązaniach dla poszczególnych odcinków trasy.

Druga seria spotkań odbyła się w następujących terminach i miejscach:

– 8 lutego 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 84 w Kiełpinie Górnym – dla mieszkańców Kiełpinka, Karczemek, Jasienia oraz Kiełpina Górnego;
– 10 lutego 2011 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku Złotej Karczmie – dla mieszkańców Matarni, Firogi i Niedźwiednika;
– 15 lutego 2011 r. w remizie OSP w Baninie – dla mieszkańców Banina i Rębiechowa.

Są to rejony, które w największym stopniu zostaną dotknięte zmianami związanymi z budową PKM w rekomendowanym wariancie. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Mieszkańcom przedstawione zostały aktualne informacje o przygotowaniach do realizacji inwestycji, dokładny przebieg planowej linii, lokalizacje przystanków, przewidywane miejsca wyburzeń oraz procedury związane z wywłaszczeniem.
Każde ze spotkań trwało ok. 2-2,5 godz., z czego ok. 30 minut zajęła prezentacja projektu, a resztę czasu odpowiedzi na pytania mieszkańców i dyskusja. Łącznie w trzech spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób – najwięcejw Baninie (212).

Podczas pierwszego ze spotkań – w Kiełpinie Górnym – mieszkańcy dzielnicy Karczemki zwracali uwagę na sporą odległość dzielącą ich osiedle od planowanego przystanku Kiełpinek (ok. 3 km – konieczność przejazdu przez węzeł Karczemki i wokół C.H. Auchan) oraz brak linii autobusowej na osiedlu (najbliższy przystanek jest przy ul. Kartuskiej – ok. 900 m od centrum osiedla), co dodatkowo utrudni im dostęp do PKM. Dopytywali też o ewentualną możliwość budowy dodatkowego przystanku Karczemki, po zachodniej stronie trójmiejskiej obwodnicy lub ewentualne przesunięcie przystanku Kiełpinek bliżej obwodnicy, dzięki czemu dystans dzielący ich osiedle od PKM zmniejszyłby się o jedną trzecią.
Przedstawiciele PKM wyjaśniali, że proponowana lokalizacja przystanków jest najbardziej optymalna ze względu na liczbę pasażerów korzystających w przyszłości z kolei metropolitalnej i dostęp do niej poprzez węzły integracyjne dla mieszkańców dzielnic zlokalizowanych nieco dalej od linii PKM – co wykazały przeprowadzone dokładne analizy marketingowe. W momencie uruchomienia kolei metropolitalnej w 2015 r. istniejąca komunikacja miejska ma być w taki sposób zintegrowana z PKM, aby korzystając z obu środków transportu, mieszkańcy mogli szybko i tanio dojechać do pracy, szkoły, po zakupy, itp. Sugerowane przez mieszkańców przesunięcie przystanku Kiełpinek bliżej obwodnicy również było rozważane przez projektantów, jednak zdaniem ekspertów z Instytutu Kolejnictwa zlokalizowanie przystanku w tym miejscu nie jest możliwe ze względów technicznych. Dodatkową przeszkodą okazały się problemy z dostępem do terenu niezbędnego dla budowy infrastruktury towarzyszącej przystankowi (pętla autobusowa, parkingi).

W spotkaniu w Złotej Karczmie wzięła udział liczna grupa działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Akacją” w Gdańsku-Matarni, zaniepokojonych tym, że budowa PKM przetnie ich ogródki na dwie części. Przedstawiciele PKM poinformowali zebranych, że ze względów technicznych (zbyt ostre łuki, nachylenia, itp.) oraz środowiskowych nie udało się niestety ominąć ogródków. W ramach rekompensaty PKM S.A. zgodziła się na postulowane przez Zarząd ROD „Pod Akacją” wykonanie nowych dróg dojazdowych do obu części ogrodu, a także łączącej je kładki dla pieszych nad nasypem kolejowym oraz naprawę zniszczonej podczas budowy infrastruktury wodociągowej i elektrycznej.
Projektanci pracujący na zlecenie PKM starali się wytyczyć przebieg kolei metropolitalnej w taki sposób, aby wyburzeń było jak najmniej (wzdłuż całego 20-kilometrowego odcinka PKM będzie zaledwie kilkanaście takich przypadków). W spotkaniu w Złotej Karczmie wzięły udział osoby, których ten problem dotyczy – właściciele przeznaczonych do wyburzenia nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicy Firoga przy ul. Słowackiego (9 budynków – w tym 2 firmy) oraz w Matarni przy ul. Sąsiedzkiej (5 budynków). Pytali oni m.in. o to, czy istnieją możliwości ominięcia ich budynków oraz jakie są procedury związane z uzyskaniem odszkodowania. Po przekazaniu ogólnej wiedzy na ten temat, przedstawiciele PKM zaprosili właścicieli takich nieruchomości do indywidualnych rozmów po zakończeniu spotkania lub w innym dogodnym dla nich terminie w siedzibie PKM S.A.

Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyło się spotkanie w Baninie, gdzie podczas poprzednich konsultacji zgłoszonych zostało najwięcej uwag do projektu PKM. Po  poddaniu ich gruntownej analizie, przedstawiciele PKM uwzględnili postulaty mieszkańców dotyczące m.in. możliwości dalszego korzystania przez pasażerów zarówno z obecnego przystanku Rębiechowo (przy linii Gdynia-Kościerzyna), jak i nowego węzła Park&Ride Barniewicka (w specjalnej ankiecie poparło go 60 proc. osób uczestniczących w jesiennym spotkaniu). Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych gminy Żukowo – wiceburmistrz Marek Trepczyk oraz radny Jacek Miąskowski – przedstawili mieszkańcom kolejne dobre wieści, dotyczące nowych rozwiązań drogowych możliwych w związku z budową PKM.
– Pomorska Kolej Metropolitalna wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom i przedłużyła o kilkaset metrów swoją drogę techniczną, zaplanowaną wzdłuż torów, od parkingów przy przystanku Barniewicka (gdzie pierwotnie droga miała się kończyć) w kierunku Portu Lotniczego – mówili żukowscy samorządowcy. – To przedłużenie otwiera przed nami możliwość połączenia drogowego z ul. Nową Słowackiego, która powstaje po drugiej stronie linii PKM. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach w tej sprawie i jest duża szansa, że przy pomocy marszałka województwa, władz Gdańska i dewelopera, który w tym miejscu budować będzie Bałtyckie Centrum Biznesu, uda nam się tę sprawę doprowadzić do szczęśliwego finału.
Informacja ta wyraźnie ucieszyła mieszkańców Banina i Rębiechowa, którzy od ponad 2 lat walczą o przywrócenie połączenia drogowego z ul. Słowackiego (zamkniętą w związku z rozbudową Portu Lotniczego), a na sali słychać było nawet brawa.
W Baninie pojawili się również mieszkańcy sołectwa Nowy Świat (graniczącego z Gdańskiem-Osową), którzy domagali się przebudowy przejazdu kolejowego przy ul. Nowy Świat w taki sposób, aby zwiększona częstotliwość kursowania pociągów na linii Gdynia – Kościerzyna (po włączeniu się do niej linii PKM) nie wiązała się dla nich z utrudnieniami w postaci dłuższego oczekiwania na wolny przejazd. Przedstawiciele PKM obiecali mieszkańcom, że przekażą te postulaty do PKP PLK, będących właścicielem linii kolejowej nr 201, do której PKM będzie wpięta ponad pół kilometra przed sołectwem Nowy Świat.

Zapraszamy do zapoznania się – w zakładce: MEDIA – z artykułami, jakie pojawiły się w pomorskiej prasie po lutowej serii spotkań z mieszkańcami, oddającymi aktualny odbiór społeczny naszej inwestycji.
Zachęcamy również do obejrzenia najnowszej prezentacji poświęconej PKM, zawierającej m.in. mapkę przewidywanych wyburzeń, koniecznych w związku z inwestycją oraz wykres przedstawiający procedury związane z wywłaszczeniem w ramach specustawy Euro 2012.


Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360