Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.pl

Podstawy działania Spółki

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. jest spółką prawa handlowego powołaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego na mocy Uchwały Nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego pod firmą „Pomorska Kolej Metropolitalna” Spółka Akcyjna > Uchwała-1170-XLVIII-10-SWP_31.05.2010r


Zobacz także: Statut spółki

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone.