O Projekcie

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to wieloletnie zamierzenie Samorządu Województwa Pomorskiego realizacji  najważniejszego i największego projektu komunikacyjnego województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej Województwa Pomorskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanego z układem komunikacji publicznej Metropolii Trójmiejskiej, systemu kolei regionalnej pn. Pomorska Kolej Metropolitalna. Program obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (np.: bytowski, kościerski, kartuski).

Cechy użytkowe projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to duży potencjał przewozowy, wysoka sprawność i redukcja czasu przejazdu z centrów miast do ww. celów, dzięki prowadzeniu ruchu poza zatłoczonym układem ulicznym.

Projekt cechuje bardzo wysoka komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi realizowanymi na terenie województwa oraz założeniami polityki gospodarczej, transportowej i środowiskowej wdrażanej na wszystkich szczeblach: od miast i regionu aż po zapisy dokumentów Unii Europejskiej. Będzie także istotnym wkładem Pomorza w działania zmierzające do redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych.

Comments are closed.