Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Częściowe wznowienie ruchu pociągów na linii PKM możliwe już we wrześniu

Z przygotowanej przez PKM SA wspólnie z wykonawcą szczegółowej analizy wszystkich napraw niezbędnych do wykonania przed wznowieniem ruchu kolejowego wynika, że pociągi SKM będą mogły wrócić na linię PKM już na początku września. Nadal będzie to jednak jeszcze tylko część pociągów. Jednak w miarę postępu prac naprawczych i oddawania do użytku kolejnych odcinków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oferta przewozowa SKM na naszej linii będzie systematycznie rozszerzana, aż wróci do poziomu sprzed lipcowej ulewy.


Po zidentyfikowaniu przez pracowników PKM SA i projektantów z Transprojektu Gdańskiego wszystkich szkód na linii PKM wyrządzonych przez gwałtowną ulewę z 14-15 lipca 2016 r., dokumentacja w tej sprawie wraz z projektem naprawczym przekazana została do ubezpieczyciela.  Czekając na jego akceptację, bez której nie mogą rozpocząć się właściwe prace naprawcze na linii PKM, inżynierowie z PKM i Budimeksu na podstawie tych samych dokumentów przygotowali kilka scenariuszy działań pod kątem możliwości wznawiania ruchu na linii PKM. Po gruntownej analizie wszystkich niezbędnych do wykonania napraw wspólnie wypracowane zostało rozwiązanie gwarantujące możliwość przywrócenia ruchu nie tylko w możliwie szybkim okresie – czego oczekują mieszkańcy, ale przede wszystkim w sposób bezpieczny zarówno dla pasażerów pociągów, jak i ekip naprawczych, które wciąż będą pracować na naszej linii.

5 sierpnia 2016 r. rozpoczęło się usuwanie z torowiska PKM zanieczyszczonego błotem tłucznia.

Przypomnijmy, że z 688 miejsc do naprawy, 56 wymaga wykonania ich przed wznowieniem ruchu, pozostałe natomiast mogą być prowadzone pod ruchem, lecz z pewnymi ograniczeniami prędkości lub nawet czasowym zamykaniem pewnych odcinków trasy. I chociaż około 75 proc. wszystkich szkód ma charakter powierzchowny (spłynięcie warstwy ochronnej darniny i humusu z nasypów, bez uszkodzenia samej konstrukcji nasypu), to ze względu na dużą ilość szkód oraz ograniczoną możliwość dotarcia do niektórych lokalizacji, ich naprawa będzie czasochłonna. Dlatego PKM SA i Budimex SA zdecydowały o takiej organizacji prac naprawczych, aby możliwe było częściowe wznawianie ruchu na linii PKM w kilku etapach.

Ze względu na prowadzone wciąż przez PKP PLK naprawy linii 201 (Gdynia – Kościerzyna), która na odcinku gdyńskim również ucierpiała w wyniku lipcowej ulewy, na razie możliwe było wznowienie ruchu wyłącznie na regionalnym odcinku linii PKM. Dlatego już 19 lipca pociągi SKM wróciły na trasę Kartuzy – Gdańsk Port Lotniczy, skąd dalej pasażerowie mogą dojechać do Gdańska Wrzeszcza autobusową komunikacją zastępczą, której rozkład jazdy jest zsynchronizowany z pociągami lub komunikacją miejską, w której honorowane są bilety SKM.

Od 19 lipca 2016 r. pociągi SKM obsługujące linię PKM dojeżdżają z Kartuz do przystanku PKM Gdańsk Port Lotniczy.

Od 4 września 2016 r. – kiedy wchodzi w życie nowy, jesienny rozkład jazdy – planowane jest wydłużenie trasy pociągów SKM
aż do przystanku PKM Gdańsk Brętowo, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się dalej np. na tramwaj do Gdańska Głównego.

W kolejnym etapie – od 4 września 2016 r., kiedy wchodzi w życie nowy, jesienny rozkład jazdy, planowane jest wydłużenie trasy pociągów z Kartuz aż do przystanku PKM Gdańsk Brętowo, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się dalej np. na tramwaj do Gdańska Głównego. Przy czym – ze względu na wciąż prowadzone prace naprawcze – prawdopodobnie jedynie do przystanku Gdańsk Kiełpinek pociągi poruszać się będą po obu torach, a od Kiełpinka do Brętowa tylko po jednym. Obecnie trwa analiza możliwości ruchowych tego rozwiązania, w wyniku której poznamy liczbę pociągów, które przy tak zorganizowanym ruchu będą mogły wrócić od września na linię PKM.

Do końca września wykonawca powinien uporać się z kolejnymi kluczowymi naprawami – tak, aby możliwy był już wówczas dojazd dwoma torami do Gdańska Brętowa i jednym torem do Gdańska Wrzeszcza. To pozwoli na kolejne zwiększenie oferty przewozowej SKM na naszej linii jeszcze przed powrotem studentów na uczelnie. Jednak o szczegółach tego etapu będziemy mogli mówić dopiero na początku września, kiedy będziemy znać realny przebieg prac naprawczych.

Podobnie wygląda sytuacja pełnego wznowienia ruchu pociągów na odcinku aglomeracyjnym PKM – czyli do Gdańska Osowej i Gdyni Głównej. Tutaj czynnikiem warunkującym powrót pociągów SKM na tę trasę jest zakończenie napraw prowadzonych przez PKP PLK na linii 201 Gdynia – Kościerzyna. Obecnie pociągi jeżdżą tam tylko po jednym torze, w związku z czym przepustowość tej linii jest ograniczona:

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360