Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Spotkanie informacyjne w Baninie

Ponad 120 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym na temat założeń Projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Baninie. Najwięcej emocji wywołała koncepcja umiejscowienia stacji PKM o nazwie Banino i proponowane rozwiązanie połączenia torów PKM z linią kolejową Gdynia – Kościerzyna.

Spotkanie odbyło się w dniu 27 września 2010 r., o godz. 18.00 w sali remizy strażackiej, przy udziale przedstawicieli lokalnego samorządu, z burmistrzem Żukowa Albinem Bychowskim na czele. Na pytania zebranych odpowiadali: Krzysztof Rudziński, Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA oraz przedstawiciele Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska, które przygotowuje dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni mieszkańcy Banina i okolic wypełnili ankiety, z których wnioski zostaną przekazane planistom z BPBK SA.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu Pomorska Kolej Metropolitalna i miało na celu zapoznanie lokalnej społeczności Banina i okolic z jego założeniami oraz zebranie opinii i propozycji co do postulowanych konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych linii kolejowej i przystanku (przystanków).

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym jak i społecznym. Założenia Projektu prezentowali przedstawiciele BPBK SA.

W części drugiej spotkania wywiązała się dyskusja nad przedstawionymi założeniami Projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zgłaszane zastrzeżenia i propozycje można przedstawić w następująco:

– nie uzyskano akceptacji dla prezentowanego rozwiązania, zakładającego budowę przystanku, wraz z dużym parkingiem w miejscu rozwidlenia linii PKM
– zgłoszono postulat odbudowy połączenia drogowego Banina z Gdańskiem-Wrzeszczem (połączenie drogowe zostało zlikwidowano w związku z rozbudową Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy)
– zaproponowano kilka wariantów lokalizacji przystanków PKM
– przystanek miałby być przesunięty w taki sposób, aby łatwiej obsłużył mieszkańców Banina (na południe)
– przystanek powinien być zlokalizowany w okolicy Rębiechowa (w okolicy obecnego przystanku o tej nazwie)
– przystanek powinien zostać przesunięty na linię kolejową Gdynia – Kościerzyna (w okolice Małkowa lub Miszewka)
– zaproponowano rozpatrzenie przez planistów możliwości przeniesienia rozwidlenia linii PKM i jej włączenia do linii Gdynia – Kościerzyna od strony północno-zachodniej
– zgłoszono konieczność budowy strzeżonych parkingów samochodowych i rowerowych przy przystankach PKM
– poruszono kwestie opłat parkingowych (dla użytkowników PKM, parking bezpłatny)
– złożono, w formie graficznej, plan połączenia PKM z linią kolejową Gdynia-Kościerzyna (węzeł Rębiechowo/Banino)

Idea budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej uzyskała akceptację uczestników spotkania, którzy wskazywali na korzyści komunikacyjne, jakie może odnieść Banino i okolice. Prezes PKM SA zobowiązał się do przekazania uwag i propozycji planistom oraz do zorganizowania kolejnego spotkania informacyjnego, w terminie 4 –6 tygodni (do połowy listopada 2010 r.), na którym przedstawione zostaną analizy przebiegu PKM i lokalizacji przystanków, zaproponowane przez uczestników spotkania.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Banino_prezentacja

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360