Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Dyżurny ruchu

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

 

Jesteśmy spółką prowadzącą inwestycje infrastrukturalne Samorządu Województwa Pomorskiego.

Wybudowaliśmy nową, funkcjonującą od jesieni 2015 r. linię PKM, która połączyła Gdańsk i Gdynię
z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami.

Obecnie zarządzamy wybudowaną przez nas infrastrukturą kolejową oraz przygotowujemy w imieniu SWP kolejne inwestycje kolejowe, m.in. projekt PKM Południe.

Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko

 

Dyżurny Ruchu

 

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • obsługę urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym LCS PKM celem prowadzenia ruchu pociągów na posterunkach ruchu i przyległych szlakach,
 • prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej LCS,
 • obsługę systemów informatycznych wspierających pracę dyżurnego ruchu.

 

 

Abyś mogła/mógł dołączyć do naszego zespołu powinnaś/powinieneś spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach
  z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych lub minimum 2-letni staż pracy jako nastawniczy,
 • świadectwo kwalifikacyjne dyżurnego ruchu,
 • aktualne uprawnienia dyżurnego ruchu,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na wyżej wymienionym stanowisku,
 • bardzo dobry stan zdrowia*
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie i sumienność,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora ruchu,
 • podstawowa znajomość pakietu MS Office.

 

 

 

Mile będzie widziane jeżeli posiadasz:

 • ogólną znajomość zadań przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej oraz organizacji przewozów kolejowych

 

Oferujemy:

 • pracę na pełnym etacie w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie.
 • pracę w nowoczesnym LCS, wyposażonym w urządzenia SRK oraz systemy wspomagające pracę dyżurnego ruchu najnowszych generacji
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • nowoczesne środowisko pracy zapewniające warunki socjalne na wysokim poziomie,
 • przyjazną atmosferę,
 • dofinansowanie do kart Multisport
 • dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
 • owocowe środy.

Dla dociekliwych:  https://www.facebook.com/PomorskaKolejMetropolitalna

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojej aplikacji na adres: rekrutacja@pkm-sa.pl

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, tel. 58 350 11 00, e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pkm-sa.pl lub listownie na adres PKM S.A.
  ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy (art. 22 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1   Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzule zgody:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach proszę o umieszczenie
w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach przez okres 9 miesięcy.”

W przypadku gdy, z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360