Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Specjalista ds. informatyki i programowania

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

to największa inwestycja infrastrukturalna Samorządu Województwa Pomorskiego.

Funkcjonująca od jesieni 2015 r. linia kolejowa, połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami

 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko

Specjalista ds. informatyki i programowania

 

Pracując na tym stanowisku w Pionie Inżynierii Ruchu i Telematyki, będziesz odpowiedzialny/a m.in. za:

 • utrzymanie i rozwój posiadanych środowisk informatycznych w Spółce:
  • aplikacje webowe
  • interfejsy API
  • systemy diagnostyczne
  • systemy multimedialne
  • środowiska aplikacji produkcyjnych i developerskich
 • udział w rozwoju i implementacji nowych usług i rozwiązań teleinformatycznych
 • identyfikację i analizę zagrożeń, wdrażanie działań naprawczych

 

Abyś mógł/mogła dołączyć do naszego zespołu powinieneś/powinnaś spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • dobra znajomość systemów Linux
 • znajomość mechanizmów konteneryzacji (Docker)
 • dobra znajomość baz danych MySQL, PostgreSQL, MSSQL
 • znajomość języków programowania: Python, Bash, PowerShell, C#
 • doświadczenie w programowaniu w PHP 7, PHP 8
 • dobra znajomość GitLaba
 • wiedza z zakresu testów jednostkowych i integracyjnych
 • znajomość systemów monitoringu (Zabbix/Nagios/iCinga)
 • znajomość języka angielskiego umożlwiająca obsługę narzędzi oraz przeszukiwania źródeł pomocy
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy

 

Mile widziane będzie jeżeli posiadasz:

 • znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN
 • doświadczenie w automatyzacji procesów (Ansible, Terraform, IaC)
 • znajomość React.js
 • znajomość Django, FastAPI
 • znajomość RabbitMQ
 • znajomość aplikacji Comarch oraz WMS
 • Certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności
 • znajomości wzorców projektowych i umiejętności praktycznego ich zastosowania w projektach

 

Oferujemy:

 • pracę na pełnym etacie w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie
 • udział w nowych, dużych projektach infrastrukturalnych
 • nowoczesne środowisko pracy zapewniające warunki socjalne na wysokim poziomie
 • dofinansowanie do kart Multisport
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • przyjazną atmosferę

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojej aplikacji na adres: rekrutacja@pkm-sa.pl

Dla dociekliwych:  https://www.pkm-sa.pl/projekty/

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, tel. 58 350 11 00, e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pkm-sa.pl lub listownie na adres PKM S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy (art. 22 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1   Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzule zgody:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach proszę o umieszczenie
w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach przez okres 9 miesięcy.”

W przypadku gdy, z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360