Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Umowa z wykonawcą elektryfikacji linii PKM podpisana

Z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka, wicemarszałka Leszka Bonny i senatora Ryszarda Świlskiego, 30 kwietnia 2021 r. podpisana została w siedzibie PKM SA umowa z firmą TORPOL SA na realizację inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga”. Pomorska Kolej Metropolitalna SA stale pracuje nad zwiększeniem dostępności transportowej dla mieszkańców Pomorza, a projekt elektryfikacji linii to inwestycja, która sprawi że dostęp do komunikacji kolejowej na Pomorzu będzie jeszcze lepszy.

 

-Projekt elektryfikacji linii jest zwieńczeniem całości projektu PKM, który rozpoczął się w już w 2012 roku, jednak ze względu na brak trakcji na linii kolejowej 201 z Gdyni do Kościerzyny plany elektryfikacji spółka musiała odłożyć w czasie. Dzięki zawartej dzisiaj umowie już za 21 miesięcy projekt PKM stanie się kompletny. Elektryfikacja linii przyczyni się do uruchomienia połączeń ponad regionalnych na linii PKM. Jako Samorząd Województwa Pomorskiego od lat staramy się rozwijać ofertę przewozową dla mieszkańców regionu. W związku z tą inwestycją pasażerowie z Kartuz i okolic nie musza się martwić, że na czas wykonywania prac nie będą mieli kolejowego połączenia z Trójmiastem. Dzięki reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wybudowanie tzw. „bajpasu kartuskiego” zapewni mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mogli korzystać z regularnych połączenia kolejowych z Gdańskiem – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Nowe relacje, pociągi elektryczne, większe składy, czy nowy przystanek Gdańsk Firoga – to tylko niektóre korzyści czekające nas po elektryfikacji linii PKM. Realizacja projektu znacząco wpłynie na komfort podróżowania pasażerów. Liczymy na dynamiczny przyrost osób korzystających z transportu publicznego. Dodatkowo nowy przystanek Gdańsk Firoga, usytuowany będzie pomiędzy przystankami Gdańsk Matarnia oraz Gdańsk Port Lotniczy, w rozwijającej się prężnie dzielnicy Gdańska. To tu mieści się i powstaje wiele nowych firm. Ich pracownicy będą mieli łatwy dostęp do transportu publicznego – mówi Leszek Bona, wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za transport w regionie.

– Spośród 11 złożonych ofert w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy TORPOL SA, której wartość zamówienia podstawowego wynosi 48 850 755,96 zł brutto. Projektowana, prawie 40 km sieć trakcyjna zostanie podwieszona do około 1500 elementów konstrukcji wsporczych. Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie, które niwelują negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę kolejową, środowisko, otoczenie oraz okolicznych mieszkańców – mówi Grzegorz Mocarski, Prezes Zarządu PKM.

Szczegółowe informacje na temat projektu elektryfikacji i innych inwestycji realizowanych przez samorządową spółkę PKM SA dostępne są na stronie internetowej PKM, w zakładce:  PROJEKTY.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360