Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

PKM SA podpisała umowę na realizację tzw. „bajpasu kartuskiego” z gdyńską firmą Torhamer

Z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego oraz przedstawicieli PKP PLK podpisana została umowa pomiędzy samorządową spółką PKM SA i gdyńską firmą Torhamer na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych tzw. „bajpasu kartuskiego” na odcinku realizowanym przez PKM. Na wszystkie prace z tym związane wykonawca ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy, co oznacza, że pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej trasy kolejowej w grudniu 2022 r.

 

Tzw. „bajpas kartuski” to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229. Powstaje ona w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od 5 lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

– Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201 – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki wybudowaniu tzw. „bajpasu kartuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem. A na tym właśnie nam, jako organizatorowi przewozów kolejowych w regionie, najbardziej zależy.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę PKM SA przy ścisłej współpracy z miastem Gdańsk).

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział (na zdjęciu od lewej):
Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego,  Eugeniusz Manikowski – wicedyrektor Departamentu Infrastruktury UMWP, Rafał Rychel – dyrektor Pionu Inwestycyjnego PKM SA, Grzegorz Mocarski – prezes PKM SA, Joanna Suszyńska – dyrektor ds. realizacji kontraktów Torhamer sp. z o.o., Mateusz Jarosz – Dyrektor ds. technicznych Torhamer sp. z o.o., Aleksandra Merchel-Koter – dyrektor Projektu, PKP PLK SA i Andrzej Osipów – dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA.

Właśnie tego odcinka „bajpasu kartuskiego” dotyczy podpisana 22 grudnia 2020 r. umowa pomiędzy samorządową spółką PKM SA i firmą Torhamer z Gdyni, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, wyceniając ją na 43,25 mln zł.

Na realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń i dopuszczeń wykonawca ma obecnie 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Zakres prac obejmuje włączenie linii kolejowej nr 234 (tzw. „bajpas kartuski”) w linię 248 (PKM) na wysokości obwodnicy trójmiejskiej, przed przystankiem PKM Gdańsk Kiełpinek (jadąc w kierunku Gdańska Wrzeszcza) oraz rewitalizację samej linii 234 na odcinku prawie 1,5 km (do okolic połączenia ulic Osiedlowej i Dojazdowej).

W ramach inwestycji powstanie cała niezbędna infrastruktura w śladzie istniejącego, przedwojennego nasypu, który – podobnie jak to było wcześniej na linii PKM budowanej w latach 2013-2015 – zostanie częściowo rozebrany, a następnie odbudowany i wzmocniony zgodnie z obowiązującymi normami oraz niezbędnymi do funkcjonowania współczesnej linii kolejowej instalacjami podziemnymi (m.in. sieci elektrycznych, teletechnicznych, SRK, itd. + usunięcie kolizji z istniejącymi lub projektowanymi w tym miejscu innymi sieciami). Projekt obejmuje także budowę lub przebudowę dwóch przepustów pod torami na potoku Bystrzec, przejścia pod torami łączącego osiedle Karczemki z terenami rekreacyjnymi przy zbiorniku Kiełpinek oraz wiaduktu drogowego łączącego ulice Osiedlową i Dojazdową.

– W ciągu pierwszych 9 miesięcy wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt budowlany, więc spodziewamy się, że same roboty na naszym odcinku bajpasu rozpoczną się na przełomie 2021 i 2022 roku – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Na uzyskanie pełnej przejezdności linii kolejowych 248 i 234 wykonawca będzie miał czas do 15 listopada 2022 r. Zależy nam bowiem, aby pierwsi pasażerowie mogli skorzystać z nowej trasy już w grudniu 2022 r., kiedy wejdzie w życie roczna zmiana rozkładu jazdy.

Warto podkreślić, że już kilka lat temu podczas projektowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przewidziana została możliwość reaktywacji linii 234 w przyszłości i linia 248 (PKM) wybudowana została w sposób minimalizujący obecnie prace niezbędne do połączenia obu linii kolejowych. Dlatego m.in. od razu na wysokości Kiełpinka zastosowany został inny typ rozjazdów pozwalający na jazdę z prędkością 100 km/h w kierunku bajpasu, a semafory wjazdowe na przystanek Kiełpinek od strony lotniska zostały odsunięte. Również projekt elektryfikacji linii PKM w okolicy Kiełpinka został przygotowany w sposób ułatwiający realizację „bajpasu kartuskiego”, a oba zadania są ze sobą ściśle skoordynowane.

– To wszystko przekłada się nie tylko na konkretne oszczędności finansowe, ale również znacznie krótsze zamknięcia poszczególnych torów podczas realizacji inwestycji, co ma duże znaczenie z punktu widzenia pasażerów korzystających na co dzień z linii PKM – dodaje prezes PKM SA.

Miejsce, w którym już w 2022 roku tzw. „bajpas kartuski” będzie się łączył z linią PKM.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą „bajpasu kartuskiego” to nie jedyne ważne dla PKM SA i Samorządu Województwa Pomorskiego wydarzenie w końcówce 2020 roku. Wczoraj (21.12.2020 r.) samorządowa spółka ogłosiła przetarg na wykonawcę elektryfikacji linii PKM wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga (http://bip.pkm-sa.pl/a,15071,wykonanie-robot-dla-zadania-pn-pomorska-kolej-metropolitalna-etap-i-rewitalizacja-kolei-kokoszkowski.html), a na przełomie roku planuje ogłosić również przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla nowego, dużego projektu PKM Południe.

 

 

 

 

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360