Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Umowa na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion podpisana

PKM SA oraz konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA podpisały 22 września 2016 r. umowę na budowę dwóch dodatkowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na linii kolejowej 201 w Gdyni.  W zorganizowanej w siedzibie PKM SA uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, władz Gdyni oraz PKP PLK. Budowa przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion rozpocznie się jeszcze jesienią 2016 r., a zakończy się w drugiej połowie 2017 r.

 

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, prezes PKM SA Grzegorz Mocarski, prezes Budimeksu SA Dariusz Blocher, wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni Julian Skrochocki oraz przedstawiciele pomorskich mediów.

– Chciałbym podziękować przedstawicielom wszystkich interesariuszy tego projektu – miastu Gdynia, PKP PLK i PKM SA, którzy są tu dzisiaj z nami, za wspólną pracę i skuteczne poszukiwanie rozwiązań, które dziś pozwalają nam na realizację tych dwóch przystanków – mówił marszałek województwa Mieczysław Struk podczas spotkania w siedzibie PKM SA. – Dzięki temu już za rok mieszkańcy Gdyni w większym niż obecnie zakresie będą mogli korzystać z nowej osi komunikacyjnej w naszej metropolii i regionie. Od samego początku Gdynia była dla nas ważnym elementem projektu PKM i cieszę się, że żmudny etap przygotowywania tej inwestycji dziś dobiega końca, a przed nami budowa, na którą czaka wielu mieszkańców Gdyni i całego Pomorza.

Na zdjęciu (od lewej): dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni Julian Skrochocki, wiceprezydent Gdyni Marek Stępa,
prezes Budimeksu SA Dariusz Blocher, prezes PKM SA Grzegorz Mocarski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
i członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

W ramach budowy przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion na każdym z nich powstaną dwa jednokrawędziowe perony o długości nieco ponad 160 m i zmiennej szerokości od 4,5 do 7,7 m. Projekt zakłada także budowę wind i schodów oraz powiązanie ich z istniejącym układem komunikacyjnym. Na każdym z przystanków znajdzie się także charakterystyczne dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zadaszenie wejść na przystanki – tzw. „czerwona wstążka” oraz dodatkowe mniejsze wiaty szklane na samych peronach.

Na zlokalizowanym w wąwozie przystanku Gdynia Karwiny zaplanowana jest budowa kładki o długości 23,5 m, umożliwiającej przejście pomiędzy peronami. Natomiast na przystanku Gdynia Stadion w istniejącym już nasypie kolejowym powstanie tunel o długości 13,4 m i szerokości 6,2 m, którym pasażerowie będą mogli przejść z jednego peronu na drugi. Wyzwaniem dla projektantów i wykonawcy jest także przebudowa układu torowego, zwłaszcza tzw. splot torowy na wysokości przystanku PKM Gdynia Karwiny. Wykonanie w tym miejscu toru wieloszynowego umożliwi swobodny przewóz ciężkich ładunków ponadgabarytowych, jakie przewożone są linią 201 do portu w Gdyni. Dzięki temu rozwiązaniu udało się uniknąć konieczności obniżenia krawędzi peronowej przy jednym z torów i wszystkie nowo budowane perony utrzymane będą w jednakowym standardzie (76 cm wysokości), co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort podróży.

Budowa obu przystanków rozpocznie się jeszcze jesienią 2016 r. i na pewno wiązać się będzie z czasowym zamykaniem na zmianę jednego z dwóch torów, co z kolei wpłynie na przepustowość tego odcinka linii 201. Na razie jednak jest jeszcze za wcześnie na stwierdzenie, czy i jakie będą utrudnienia związane z budową nowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na terenie Gdyni.

– O tym dowiemy się dopiero za kilka tygodni, najprawdopodobniej w listopadzie, jak będziemy zatwierdzać harmonogram prac  – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Pamiętajmy też, że Urząd Marszałkowski odpowiadając na postulaty mieszkańców Kościerzyny zdecydował, że od połowy grudnia kursy większości pociągów SKM z Kościerzyny do Gdyni będą się odbywać przez Gdańsk Wrzeszcz, stąd też gdyński odcinek będzie mniej obciążony. Dlatego niewykluczone, że utrudnienia spowodowane naszą budową będą dużo mniejsze niż pierwotnie się wydawało lub nawet nie będzie ich w ogóle.

Kalendarium projektu:

 • X 2013 – Decyzja o przyspieszeniu prac nad budową przystanków Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion i rozpoczęcie starań o zgodę Komisji Europejskiej na rozszerzenie projektu PKM o 3 dodatkowe przystanki na linii 201.
 • 2014 – Prace projektowe oraz uzgodnienia z PKP PLK i UM w Gdyni dot. nowych przystanków.
 • II 2015 – Zgoda Komisji Europejskiej na rozszerzenie projektu PKM o 3 dodatkowe przystanki.
 • II – III 2015 – Uzyskanie pozwoleń na budowę.
 • 2015 – Prace projektowe i uzgodnienia z PKP PLK dot. przebudowy układu torowego na linii 201 i budowy tzw. splotu torowego.
 • XII 2015 – Oddanie do użytku przystanku PKM Gdańsk Osowa.
 • XII 2015 – VIII 2016 – Dwuetapowy przetarg na budowę przystanków PKM w Gdyni.
 • 22.09.2016 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą.
 • 31.10.2017 r. – Zakończenie budowy dwóch dodatkowych przystanków PKM w Gdyni.
 • II połowa 2017 r. – Oddanie do użytku obu przystanków PKM w Gdyni.

Finansowanie inwestycji:

 • 25,5 mln zł – koszt budowy dwóch przystanków i przebudowy układu torowego, w tym:
  – 4,5 mln zł – dofinansowanie z miasta Gdyni na tzw. koszt własny projektu
  – 2,5 mln zł – koszt budowy tzw. splotu torowego, finansowany przez PKP PLK

Projekt „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II-realizacja przedsięwzięcia” – FAZA II

Nr POIS.05.02.00-00-0001/15 w ramach działania 5.1: Rozwój Kolejowej Sieci TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Umowa zawarta dnia 2 listopada 2015 roku

 

Całkowity koszt realizacji projektu-  34 802 682,64

 

Wydatki kwalifikowane – 24 144 000,00

 

Dofinansowanie – 20 522 400,00

 

 

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z 8 nowymi przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 roku. Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85 procent, władze województwa oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków PKM planowanych na linii 201 – Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – już w ramach I etapu projektu PKM. Komisja Europejska zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu 2015 r. Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), powstaną natomiast w II połowie 2017 r. – czyli trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano.

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360