Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Pierwsza konferencja „Pomorska Kolej Metropolitalna – przyszłość, rozwój, inwestycje” już we wrześniu

PKM S.A. oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei organizują konferencję pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna – przyszłość, rozwój, inwestycje”, która odbędzie się w dniach 5-6 września br. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Honorowy Patronat nad konferencją objęli Minister Infrastruktury i Marszałek Województwa Pomorskiego.


Pomorska Kolej Metropolitalna to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w historii Samorządu Województwa Pomorskiego. Projekt ten jest wielowątkowy, składa się z budowy nowych linii oraz prowadzonych równolegle modernizacji istniejących odcinków torów. Najważniejsza w projekcie jest budowa nowej, blisko 20-kilometrowej linii, łączącej Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy.

Celem organizowanej po raz pierwszy dwudniowej konferencji poświęconej w całości PKM jest przedstawienie koncepcji projektu oraz stworzenie platformy wymiany informacji między przedstawicielami administracji i przedsiębiorcami oferującymi produkty i usługi na potrzeby realizacji szeroko rozumianych inwestycji kolejowych.

– Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja dla naszego regionu – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. – W najbliższych latach PKM zrewolucjonizuje transport publiczny w Trójmieście i na Kaszubach.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk naukowych oraz instytucji związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi i kolejowymi. Pojawią się też przedstawiciele przedsiębiorstw, które oferują produkty i usługi w zakresie:

  • budowy i remontów torowisk
  • budowy i wyposażenia przystanków kolejowych, autobusowych, tramwajowych
  • budowy i modernizacji taboru kolejowego
  • modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych
  • budowy obiektów inżynieryjnych
  • budowy i modernizacji trakcji
  • systemów sygnalizacyjnych i informacji pasażerskiej
  • budowy parkingów samochodowych i rowerowych
  • systemu monitorowania
  • urządzeń SRK

HONOROWY PATRONAT:

Minister Infrastruktury          Marszałek Województwa Pomorskiego


Program konferencji (plik PDF) – aktualizacja 22.08.2011

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360