Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Aż 46 architektów chce zaprojektować przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Do samorządowej spółki PKM S.A. wpłynęło aż 46 wniosków o dopuszczenie do konkursu na opracowanie ideowej koncepcji architektonicznej planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Po weryfikacji wniosków PKM S.A. zakwalifikowała 30 maja 2011 r. wszystkich chętnych do kolejnego etapu konkursu – czyli składania gotowych projektów w terminie do 14 lipca 2011 r.


Konkurs ma charakter międzynarodowy i skierowany został do architektów pragnących zmierzyć się z rzadkim wyzwaniem zaprojektowania zupełnie nowych przystanków kolejowych. Spośród 46 dopuszczonych do konkursu uczestników ponad połowę stanowią architekci z Trójmiasta i Pomorza, pozostali pochodzą z różnych miast Polski (m.in. Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin) oraz jeden z Niemiec. Chociaż tylko jeden z oferentów pochodzi z zagranicy, wielu spośród krajowych architektów biorących udział w konkursie PKM S.A. ma na swym koncie projekty realizowane w Europie Zachodniej.

Każdy z uczestników konkursu ma obecnie przygotować koncepcje wszystkich 8 planowanych przystanków PKM: Strzyża (dawniej Abrahama), Niedźwiednik, Brętowo (dawniej Rakoczego) – dla wersji przystanku kolei metropolitalnej powiązanego z przystankiem tramwajowym, Jasień (dawniej Wróbla Staw), Kiełpinek, Matarnia (dawniej Budowlanych), Port Lotniczy, Banino (dawniej Barniewicka). Każda z prac powinna zawierać część graficzną (plansza 100×70 cm + wersja elektroniczna, zawierające m.in. wizualizacje i schemat każdej ze stacji) oraz opisową.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

  • atrakcyjność rozwiązań ideowo-architektonicznych, a także dostosowanie proponowanych rozwiązań do charakteru i rangi miejsca (35 pkt),
  • wartość rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i walory użytkowe przystanków (35 pkt),
  • realność techniczna i możliwości realizacyjne (30 pkt).

O wyborze najlepszych prac zdecyduje Sąd Konkursowy, w skład którego wchodzą architekci związani z SARP, gdańską ASP, Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku i PKM S.A.

Dla zwycięzcy konkursu, który uzyska najwyższą ocenę pracy konkursowej, przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł. Dla autorów kolejnych najlepszych prac PKM S.A. przewiduje wyróżnienie (lub wyróżnienia), na łączną kwotę w wysokości 30 tys. zł.

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej kosztować ma 719 mln zł (netto), z czego 611 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania. Nowa linia połączy Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej połączy się z istniejącą linią kolejową Gdynia – Kościerzyna. Dzięki PKM zarówno z Gdańska, jak i z Gdyni można będzie dojechać pociągiem do Portu Lotniczego w ok. 20 minut. Oddanie do użytku całej nowej linii PKM planowane jest na początku 2015 roku.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360