Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Samorządowa spółka PKM S.A. ogłosiła konkurs na opracowanie ideowej koncepcji architektonicznej planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Konkurs ma charakter międzynarodowy i skierowany jest do architektów pragnących zmierzyć się z rzadkim wyzwaniem zaprojektowania zupełnie nowych przystanków kolejowych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu upływa 27 maja 2011 r., natomiast termin składania gotowych prac – 14 lipca 2011 r.

Każdy z dopuszczonych do konkursu (po weryfikacji wniosków złożonych do 27 maja br.)  uczestników, będzie miał przygotować koncepcje wszystkich 8 planowanych przystanków PKM: Abrahama, Niedźwiednik, Rakoczego (dla wersji przystanku kolei metropolitalnej powiązanego z przystankiem tramwajowym), Wróbla Staw, Kiełpinek, Budowlanych, Port Lotniczy, Barniewicka. Każda z prac powinna zawierać część graficzną (plansza 100×70 cm + wersja elektroniczna, zawierające m.in. wizualizacje i schemat każdej ze stacji) oraz opisową.

Zgłoszone na konkurs projekty przystanków PKM powinny spełniać podstawowe założenia funkcjonalne i techniczne, określać najbardziej optymalne (z punktu widzenia walorów przestrzenno-urbanistycznych, architektonicznych, estetycznych i krajobrazowych) zagospodarowanie przystanków, gwarantujące prawidłowe powiązanie z terenami bezpośrednio do nich przyległymi.

Ponadto PKM S.A. oczekuje, że autorzy projektów zaproponują charakterystyczny, czytelny i rozpoznawalny architektoniczny „znak graficzny”, wspólny dla wszystkich przystanków, niezależnie od konieczności wpisania się poszczególnych projektów w kontekst urbanistyczny każdej z lokalizacji  oraz zachowania tożsamości lokalnej.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

  • atrakcyjność rozwiązań ideowo-architektonicznych, a także dostosowanie proponowanych rozwiązań do charakteru i rangi miejsca (35 pkt),
  • wartość rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i walory użytkowe przystanków (35 pkt),
  • realność techniczna i możliwości realizacyjne (30 pkt).

Dla zwycięzcy konkursu, który uzyska najwyższą ocenę pracy konkursowej, przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 50 tys. zł. Dla autorów kolejnych najlepszych prac PKM S.A. przewiduje wyróżnienie (lub wyróżnienia), na łączną kwotę w wysokości 30 tys. zł.

Ogłoszenie o konkursie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360