Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Projekty przystanków PKM według wizji studentów Politechniki Gdańskiej

Aleksandra Mierzwa, studentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wygrała konkurs na koncepcję architektoniczną przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, zorganizowany przez Politechnikę Gdańską, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A.

– Główną ideą mojego projektu było wpisanie go w krajobraz, dlatego forma przystanku nawiązuje „falowaniem” do morenowego terenu. Skupiłam się na funkcjonalności przystanku, wybrałam rozwiązania dość proste. Myślę, że projekt ma szansę realizacji – mówi Aleksandra Mierzwa. – Choć nie musieliśmy brać pod uwagę kosztów, w swoim projekcie starałam się je minimalizować stosując ekonomiczne materiały.

Jej projekt poświęcony był przystankowi PKM Rakoczego. Z tym samym przystankiem zmierzyli się autorzy trzech wyróżnionych prac: Mariusz Krużycki, Adam Milewczyk i Magdalena Gorzkiewicz. Wszyscy są studentami VIII semestru architektury i urbanistyki. Zwyciężczyni otrzymała w nagrodę 2 tys. zł, zaś wyróżnieni po 1 tys. zł.

Nagrody laureatom wręczył marszałek województwa Mieczysław Struk, któremu wiele spośród projektów przypadło do gustu.
– Poziom konkursu był bardzo wysoki – uważa marszałek Struk. – Nagrodzone prace nie zostaną odłożone na półkę, lecz zostaną przekazane do ewentualnego wykorzystania w dalszych pracach projektowych PKM. Tak właśnie robi się w Europie Zachodniej przy tego rodzaju dużych inwestycjach i my z tych dobrych europejskich wzorców postanowiliśmy skorzystać.

Tematem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej wybranego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (Gdańsk-Kiełpinek, Gdańsk-Rakoczego, Gdynia-Karwiny lub Gdynia-Pogórze). Konkurs miał charakter otwarty dla wszystkich studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a prace były wykonywane w ramach zajęć dydaktycznych.

Celem konkursu było uzyskanie optymalnego rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu obejmującego wybrane lokalizacje przystanków PKM i ich koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, mogących stanowić prototyp dla kolejnych, zunifikowanych przystanków. Przygotowane przez studentów prace uwzględniły optymalne powiązania z innymi środkami komunikacji publicznej, połączenia z istniejącymi ciągami pieszymi oraz lokalizacje miejsc parkingowych dla komunikacji indywidualnej w systemie Park&Ride.

Nagrodzone koncepcje będą stanowić materiał wyjściowy do dalszych prac i dyskusji na temat formy architektonicznej i zagospodarowania przestrzennego przystanków PKM.

Łącznie studenci PG wykonali ponad 20 projektów przystanków PKM, w większości są to bardzo nowoczesne, wręcz futurystyczne wizje. Wszystkie prace można oglądać na wystawie otwartej 18 stycznia 2011 r. na dziedzińcu północnym gmachu głównego Politechniki Gdańskiej. Wystawa będzie czynna do 25 stycznia, w godz. 9-15. Wstęp wolny.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360