Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Projekty

Pomorska Kolej Metropolitalna to wieloletni i największy projekt komunikacyjny Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej Województwa Pomorskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanego z układem komunikacji publicznej Metropolii Trójmiejskiej systemu kolei regionalnej pod nazwą Pomorska Kolej Metropolitalna. Projekt obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (kościerski, kartuski). PKM cechuje wysoka komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi realizowanymi na terenie województwa oraz założeniami polityki gospodarczej, transportowej i środowiskowej wdrażanej na wszystkich szczeblach: od miast i regionu aż po zapisy dokumentów Unii Europejskiej. PKM jest także istotnym wkładem Pomorza w działania zmierzające do redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Do realizacji projektu Samorząd Województwa Pomorskiego powołał w czerwcu 2010 r. spółkę PKM SA, która po oddaniu do użytku we wrześniu 2015 r. 20-kilometrowego odcinka linii PKM na terenie Gdańska, zajmuje się zarządzaniem wybudowaną przez siebie infrastrukturą oraz dalszym rozwojem projektu PKM. Pomorska Kolej Metropolitalna to pierwsza w Polsce linia kolejowa wybudowana przez samorząd, z której korzysta blisko 400 tysięcy pasażerów miesięcznie.

AKTUALNIE REALIZOWANE

ZREALIZOWANE

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360