Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Blisko 1,5 mln pasażerów na linii PKM w pierwszej połowie 2017 r.

Liczba pasażerów korzystających z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej cały czas rośnie. W pierwszym półroczu 2017 r. pociągi trójmiejskiej SKM obsługujące 4 trasy PKM przewiozły prawie 1,5 mln pasażerów. Wziąwszy pod uwagę, że w całym 2016 r. z linii PKM skorzystało nieco ponad 2 mln pasażerów, statystycznie z nowej linii kolejowej na Pomorzu korzysta obecnie o połowę więcej osób niż przed rokiem!Tak dobry wynik to przede wszystkim efekt konsekwentne rozwijanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego regionalnej części projektu PKM – czyli połączeń z Kartuz i Kościerzyny do Trójmiasta. To właśnie na odcinkach regionalnych w pierwszym półroczu 2017 r. odnotowane zostały największe wzrosty liczby pasażerów w stosunku do 2016 roku. Na odcinku aglomeracyjnym PKM w tej chwili liczba pasażerów nie rośnie tak dynamicznie, m.in. ze względu na trwającą od października 2016 r. budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM w Gdyni (Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion), co mocno ograniczyło przepustowość odcinka Gdańsk Osowa – Gdynia Główna.

Oczywiście pamiętać także należy o 1,5-miesięcznej przerwie w funkcjonowaniu linii PKM po ubiegłorocznej, potężnej ulewie z 14/15 lipca 2016 r., która uszkodziła część nasypów kolejowych, w efekcie czego  odnotowano mniejszą liczbę przewożonych pasażerów (w VI 2016 r. było ich 218,1 tys., po wznowieniu ruchu we IX 2016 r. – 156,7 tys.). Rok od tego wydarzenia śmiało można jednak stwierdzić, że to już historia. Linia PKM nie tylko bowiem odzyskała, ale przede wszystkim zdobyła nowych pasażerów i w czerwcu 2017 r. skorzystało z niej już 262,6 tys. osób – czyli o 20 procent więcej niż w czerwcu 2016 r. (ostatnim pełnym miesiącu przed ulewą).

Duża w tym zasługa uruchomionego w grudniu 2016 r. nowego systemu bezpośrednich połączeń z Kościerzyny do Gdańska Wrzeszcza i dalej przez Sopot do Gdyni. W tym momencie Kościerzyna i cały powiat kościerski posiadają największą liczbę połączeń z Trójmiastem od momentu, kiedy Województwo Pomorskie stało się organizatorem publicznego transportu zbiorowego. W ramach analizy danych statystycznych za II kwartał 2017 r. postanowiliśmy więc sprawdzić najpopularniejszy z pociągów na tej trasie, odjeżdżający ze stacji Kościerzyna o godz. 6:35 (przed zmianą rozkładu jazdy o 6:36 – stąd taka godzina na naszym wykresie pokazującym średnią liczbę pasażerów tego pociągu w pierwszym tygodniu czerwca).

Okazało się, że najwięcej osób na tej trasie wsiada w Kościerzynie, Somoninie i Żukowie oraz – już na odcinku miejskim – w Gdańsku Jasieniu i Gdańsku Kiełpinku. Natomiast celem podróży osób jadących porannym pociągiem z Kościerzyny są przede wszystkim: Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Strzyża, Gdynia Główna, Żukowo i Sopot – bo na tych pięciu stacjach i przystankach wysiada większość pasażerów.

Ciekawie wygląda też porównanie frekwencji w poszczególnych miesiącach II kwartału 2017 r. Okazuje się wówczas, że rekordowym miesiącem w całej prawie dwuletniej historii linii PKM był maj 2017 r., kiedy skorzystało z niej 268,4 tys. osób! Tymczasem w kwietniu było to 239,6 tys., a w czerwcu 262,6 tys. – czyli za każdym razem mniej niż w maju. To pokazuje, jak dużą grupę pasażerów PKM stanowią uczniowie i studenci, którzy w obu ww. miesiącach nie korzystali z linii PKM w pełnym zakresie, gdyż w kwietniu wypadła kilkudniowa przerwa wielkanocna, a w ostatnim tygodniu czerwca były już wakacje.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360