Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Rozpoczął się II etap przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM na terenie Gdyni

Pomorska Kolej Metropolitalna SA wysłała dzisiaj (29.06.2016 r.) zaproszenia do składania ofert na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i PKM Gdynia Stadion do ośmiu firm, które wcześniej przeszły pozytywnie weryfikację w I etapie przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zlokalizowanych przy linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie budowy planowane jest jesienią br., a zakończenie inwestycji i oddanie obu przystanków do użytku w II połowie 2017 r.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. wyłącznie 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z 8 nowymi przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 roku. Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85 procent, władze województwa oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków PKM planowanych na linii 201 – Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – już obecnie, w ramach rozszerzenia I etapu projektu PKM. Komisja Europejska zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu 2015 r. Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), powstaną natomiast w II połowie 2017 r. – czyli trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano.

Pierwszy etap przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM na terenie Gdyni ogłoszony został w grudniu 2015 r. Wzięło w nim udział 9 firm i konsorcjów, które w marcu 2016 r. złożyły w PKM SA wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po drobiazgowej ocenie otrzymanych dokumentów, PKM SA do II etapu przetargu dopuściła 8 potencjalnych wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o., Zawiercie;
2. Trakcja PRKiL S. A., Warszawa;
3. Konsorcjum: Poltores Sp. z o. o., Warszawa; Construcciones Rubau S.A., Hiszpania; Rover Alcisa S. A., Hiszpania;
4. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o. o., Warszawa; Aldesa Construcciones S. A., Hiszpania;
5. Konsorcjum: BETONOX Construction Sopot S.A. Sp. k.; Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o. o., Gdynia;
6. Konsorcjum: Budimex S. A., Warszawa, Ferrovial Agroman S. A., Hiszpania
7. Konsorcjum: Firma Budowlano – Drogowa MTM S. A., Gdynia, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RAJBUD Sp. z o. o., Szymbark;
8. Konsorcjum: NDI S. A., Sopot, NDI Sp. z o. o., Sopot.

Firmy te mają obecnie czas do 9 sierpnia 2016 r. na złożenie swoich ofert w II etapie przetargu, którego pełna nazwa brzmi: „Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowoprojektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych”.

Inwestor (PKM SA) przewidział dwa kryteria oceny otrzymanych ofert – cena (90 procent) i skrócenie terminu wykonania zamówienia (10 proc.). Podany w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) graniczny termin realizacji inwestycji to 30.10.2017 r., przy czym potencjalni wykonawcy za skrócenie terminu podstawowego o 2 miesiące mogą otrzymać 5 pkt. w ocenie swoich ofert, a za skrócenie terminu o 3 miesiące i więcej –10 pkt.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia II etapu przetargu i podpisania umowy z wybranym wykonawcą to jesień 2016 r. Wtedy też rozpocznie się budowa dwóch dodatkowych przystanków PKM na linii 201. Zakończenie budowy i oddanie do użytku przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion planowane jest w II połowie 2017 r. (dokładny termin poznamy po otwarciu ofert, bo jest on jednym z kryteriów ich oceny).

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360