Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

9 potencjalnych wykonawców zainteresowanych budową dwóch dodatkowych przystanków PKM w Gdyni

Dziś – 14 marca 2016 r. – minął termin składania wniosków w pierwszym etapie przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM na linii 201 – Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Zainteresowanych ich budową jest 9 potencjalnych wykonawców, którzy dzisiaj do godz. 10:00 złożyli swoje oferty w siedzibie PKM SA. Obecnie komisja przetargowa przystąpi do szczegółowej analizy wszystkich dziewięciu wniosków pod kątem spełniania przez nie wszystkich kryteriów wymaganych w przetargu.

Firmy oraz konsorcja, których wnioski przejdą tę weryfikację pozytywnie, zostaną następnie zaproszone do złożenia ofert finansowych w II etapie przetargu, który wyłoni już generalnego wykonawcę. Jego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowy układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości tych przystanków wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych.
Wszystkie procedury związane z oceną otrzymanych ofert i przeprowadzeniem II etapu przetargu PKM SA planuje przeprowadzić możliwie jak najszybciej, przy jednoczesnym założeniu, że priorytetem w pracy przy weryfikacji poszczególnych ofert będzie ich skrupulatna analiza. Wyłonienie generalnego wykonawcy i rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w 2016 r., tak, aby obydwa gdyńskie przystanki PKM gotowe były – zgodnie z zapisami w przetargu – najpóźniej do końca października 2017 r.

Zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM w Gdyni, jakie wpłynęły na przetarg ogłoszony przez PKM SA, można znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Polecamy Wam również informację nt. ubiegłorocznej decyzji Komisji Europejskiej o zwiększeniu dofinansowania projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, co pozwoliło na budowę dodatkowych przystanków PKM na linii 201 już teraz, a nie w II etapie projektu do 2020 roku.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360