Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Spotkania informacyjne dotyczące Projektu

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) powstaje

z myślą o wszystkich, którzy chcą szybko dojechać do pracy, na zakupy czy wyjechać na Kaszuby. Władze samorządowe Województwa Pomorskiego przygotowują realizację pierwszego etapu PKM, czyli rewitalizację kolei kokoszkowskiej. Zanim planiści podejmą decyzje co do jej ostatecznego przebiegu, lokalizacji przystanków czy parkingów, należy poznać zdanie najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców terenów, gdzie w założeniu ma biec linia kolei metropolitalnej.

Spotkania informacyjne zaplanowano na przełomie września i października 2010 r. (dokładny wykaz poniżej). Ich celem jest przede wszystkim poinformowanie opinii publicznej w jak najszerszym zakresie o założeniach Projektu, stanie jego realizacji i zasadach finansowania. Poza tym organizatorzy, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna SA, oczekują opinii, propozycji czy uwag ze strony mieszkańców, dotyczących konkretnych już rozwiązań, możliwych do zastosowania w fazie realizacji Projektu. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych Województwa Pomorskiego, władz samorządowych Gdańska, pracownicy spółki PKM SA i przedstawiciele biura projektowego, przygotowującego dokumentację projektową. W czasie spotkania każdy z obecnych będzie mógł wyrazić swoje zdanie czy zaproponować alternatywne rozwiązanie konkretnych problemów. Szczególnie cenne będą uwagi dotyczące lokalizacji przystanków kolei metropolitalnej, ich nazewnictwa, parkingów czy koniecznego uwzględnienia funkcjonującej już komunikacji autobusowej czy tramwajowej do rozwiązań Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (rozkłady jazdy, trasy itp.). Spotkania informacyjne odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Banino – 27 września 2010 r., godz. 18.00, w sali Remizy Strażackiej
Gdańsk – Osowa – 28 września 2010 r., godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 81, ul. Siedleckiego 14
Gdańsk – Piecki-Migowo – 29 września 2010 r., godz. 18.00, w Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 1
Gdańsk – Wrzeszcz – 30 września 2010 r., godz. 18.00, w II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9
Gdańsk – Strzyża – 1 października 2010 r., godz. 18.00, w auli nr 43 Uniwersytetu Gdańskiego, Grunwaldzka 238 A (wejście od ul. Chopina)
Gdańsk – Niedźwiednik – 4 października 2010 r., godz. 18.00, w Zespole Szkół im. Św. Jana de la Salle, ul. J. Słowackiego 101
Gdańsk – Matarnia – 5 października 2010 r., godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Mjr M. Słabego 6
Gdańsk – Firoga – 6 października 2010 r., godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 82, ul. Radarowa 26

Zapraszamy!

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360