Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Specjalista do spraw ruchu i przewozów kolejowych

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

 

to największa inwestycja infrastrukturalna Samorządu Województwa Pomorskiego. Jako nowa, funkcjonująca od jesieni 2015 r. linia kolejowa, połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami. Miesięcznie korzysta z niej ponad 350 tys. pasażerów. Jako PKM odpowiadamy za utrzymanie wybudowanej przez siebie infrastruktury, po której jeżdżą pociągi najpopularniejszego trójmiejskiego przewoźnika – PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. i Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz za realizację nowych projektów inwestycyjnych.

 

obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko

Specjalista do spraw ruchu i przewozów kolejowych

 

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 

 • Współpracę z  Zarządcami linii kolejowych i Przewoźnikami kolejowymi w zakresie rozkładu jazdy pociagów.
 • Przeprowadzanie analiz dotyczących realizacji rozkładu jazdy, sprawozdawczość
  w zakresie realizacji rozkładu przez Przewoźnikow kolejowych.
 • Przygotowywanie i publikacje rozkładu jazdy.
 • Nadzór nad funkcjonalnością sytemów teleinformatycznych(SWDR,SEOP,SDIP).
 • Aktualizowanie regulaminów dotyczących dostępu do infrastruktury przez Przewoźników kolejowych.

 

Abyś mógł/-a dołączyć do naszego zespołu powinieneś/powinnaś spełniać następujące wymagania:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • świadectwo kwalifikacyjne dyżurnego ruchu i aktualne uprawnienia dyżurnego ruchu,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyżurnego ruchu,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Mile będzie widziane jeżeli posiadasz:

 

 • ogólną znajomość zadań przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • ogólną znajomość taryf kolejowych,
 • ogólną znajomość organizacji przewozów kolejowych,
 • ogólną znajomość zasad konstrukcji rozkładów jazdy.

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora ruchu.

 

Oferujemy:

 • Pracę zmianową w systemie równoważnym (na pełnym etacie) w firmie
  o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem nagród.
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Nowoczesne środowisko pracy.
 • Przyjazną atmosferę.
 • Dofinansowanie do kart Multisport.
 • Opiekę medyczną w dedykowanej Przychodni.
 • Udział w nowych projektach.

 

Dla dociekliwych https://twitter.com/PKMsaGdansk

 

Klauzule zgody:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach przez okres 9 miesięcy.”

 

W przypadku gdy, z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, tel. 58 350 11 00, e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pkm-sa.pl lub listownie na adres PKM S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360