Oferta 1/2016 – grunty w sąsiedztwie Portu Lotniczego Gdańsk

Informacja o ofercie

Oferujemy do wydzierżawienia działkę o łącznej powierzchni 3676 m2, położona w Województwie Pomorskim, w dynamicznie rozwijającym się mieście Gdańsku. Działka znajduje się w pobliżu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dzierżawca musi uwzględnić w swojej ofercie dostosowanie działki do prowadzonej działalności, w tym między innymi przygotowanie na własny koszt i ryzyko:

  • Uzgodnienia oraz wybudowanie wjazdów na wskazane tereny,
  • Wykonania projektów budowlanych niezbędnych do wykonania wjazdów ,
  • Ogrodzenia oraz utwardzenia dzierżawionych nieruchomości,
  • Ewentualnego doprowadzenia niezbędnych mediów,

Dzierżawca po zakończeniu okresu dzierżawy pozostawi dzierżawiony teren przygotowany zgodnie z powyższymi wskazaniami Wydzierżawiającemu.

Przeznaczenie działki: na potrzeby własne lub pod działalność gospodarczą, zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Okres dzierżawy 3 lata od dnia podpisania umowy. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków dzierżawy, wymagane jest wniesienie, kaucji w wysokości 15.000,00 zł, przelana na rachunek bankowy PKM S.A. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Działka nr 138/10, obręb 0025. Położona w odległości 1 km od Portu Lotniczego przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego oraz Szybowcowej.

Adres nieruchomości: ul. Juliusza Słowackiego
80-298 Gdańsk
Województwo Pomorskie
Kontakt: Anna Mischker
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
e-mail: anna.mischker@pkm-sa.pl
tel.: 58 350 11 27, 502 554 051
Składanie ofert: Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2016 r. do godziny 10:00 w siedzibie PKM S.A. lub na adres mailowy: zamówienia@pkm-sa.pl

Zamieszczone oferty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy. Informacje zawarte w ofertach mogą ulegać zmianom.

Comments are closed.