O Spółce

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. powołana została dnia 11 czerwca 2010 r. jako jednoosobowa spółka Samorządu Województwa Pomorskiego realizująca zadania w zakresie budowy linii kolejowych.

Celem Spółki jest realizacja, oczekiwanej od wielu lat i społecznie pożądanej, inwestycji  „Pomorska Kolei Metropolitalna”, a po jej zakończeniu – zarządzanie powstałą infrastrukturą kolejową PKM.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365210. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 184.563.000,00 zł,  wpłacony w całości.


KONTAKTY Z MEDIAMI:

Tomasz Konopacki
Rzecznik prasowy
tel. 058 35 01 121
e-mail: tomasz.konopacki [małpa] pkm-sa.pl

Comments are closed.