Oficjalna inauguracja budowy PKM

Z udziałem przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Pomorskiego, parlamentarzystów i samorządowców z całego regionu oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przygotowanie projektu PKM, odbyła się 1 lipca 2013 r. uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz wmurowania symbolicznego kamienia węgielnego. W wydarzeniu zorganizowanym na terenie budowy przystanku PKM Port Lotniczy wzięło udział ok. 250 zaproszonych osób, a gospodarzem całej uroczystości był marszałek województwa Mieczysław Struk.

Wśród oficjalnych gości znaleźli się m.in.: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, minister transportu Sławomir Nowak, wiceminister transportu Andrzej Massel i wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Po przywitaniu wszystkich gości przez marszałka województwa Mieczysława Struka, głos zabrał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który przemawiał nie tylko jako przedstawiciel najwyższych władz RP, ale również jako mieszkaniec Osowej, do której pociągi PKM też będą dojeżdżać.

Minister transportu Sławomir Nowak przyjechał na uroczystość z dobrą wiadomością – oficjalnie poinformował marszałka i wszystkich gości o zwiększeniu dofinansowania projektu PKM o kolejne ok. 105 mln zł z funduszy UE (z obecnych 70 % do ponad 80 %), z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oficjalny dokument w tej sprawie ma zostać podpisany na przełomie lipca i sierpnia br.

Akty Erekcyjne PKM podpisane zostały w 5 egzemplarzach – jeden trafił do zamurowanej w kamieniu węgielnym tuby, pozostałe na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia przekazane zostały marszałkowi oraz prezesom firm realizujących inwestycję (PKM S.A. i Budimex S.A.). Wraz z dokumentem do tuby trafiły jeszcze egzemplarze dwóch pomorskich gazet – „Dziennika Bałtyckiego” i „Gazety Wyborczej Trójmiasto” (aktualne wydania z dnia uroczystości) oraz pendrive z dokumentacją projektu PKM oraz elektroniczną wersją wydanej przy wsparciu PKM książki Henryka Jursza „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby”.

Gościem specjalnym uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej był 88-letni dr inż. Janusz Kowalski, który już pół wieku temu przekonywał ówczesne władze do konieczności odbudowy dawnej linii kokoszkowskiej. Jego liczne publikacje na ten temat, jakie przez kilkadziesiąt lat ukazywały się w pomorskiej prasie, są doskonale znane wszystkim miłośnikom dawnej kolei. Marszałek województwa Mieczysław Struk wspólnie z PKM S.A. postanowił uhonorować wieloletnią działalność pana Janusza zaproszeniem na uroczystość oficjalnej inauguracji inwestycji, która od lat była jego marzeniem – dziś już spełniającym się…
Marszałek Mieczysław Struk poprosił dr. inż Janusza Kowalskiego, aby wraz z nim, ministrami oraz prezesami PKM i Budimeksu symbolicznie wmurował Akt Erekcyjny PKM do kamienia węgielnego (dodatkowo wręczyliśmy panu Januszowi egzemplarz książki Henryka Jursza „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby” z osobistą dedykacją od autora).

Po zamurowaniu tuby, symboliczny kamień węgielny został przeniesiony dźwigiem pod jeden z fundamentów budowanego w pobliżu przystanku PKM Port Lotniczy, gdzie został od razu zalany betonem przez pracowników Budimeksu.

Oficjalną inaugurację budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej uświetnił specjalnie przygotowany na tę okazję multimedialny spektakl muzyczno-taneczny, w którym wystąpili artyści związani z Gdańską Szkołą Artystyczną, Teatrem Znak i Nadbałtyckim Centrum Kultury. Zapis filmowy tego artystycznego wydarzenia można zobaczyć na naszym kanale YouTube.

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.