Odtwarzanie terenów leśnych na Matarni

nasadzeniamatarnia_2Trwa kolejny etap nasadzeń drzewek leśnych, realizowany w ramach powstawania PKM. Tym razem prace związane z zakładaniem zieleni prowadzone są na Matarni. Pomiędzy linią PKM, a ul. Słowackiego zasadzonych zostanie 16 720 sztuk drzew. Wśród nich znajdą się: sosna pospolita – 6 700 szt., buk pospolity – 5 000 szt., dąb bezszypułkowy 3 350 – szt., brzoza brodawkowata - 670 szt., modrzew – 500 szt., lipa drobnolistna – 500 szt.

Prace te są warunkiem, do spełnienia którego Pomorska Kolej Metropolitalna zobowiązała się w ramach rekompensaty za wycinkę drzew i krzewów, znajdujących się na trasie PKM. Nasadzenia na terenie Gdańska i okolic, mają zrównoważyć 100 proc. wyciętych wcześniej drzew.

W styczniu 2013 roku na terenach przeznaczonych pod budowę nowej linii kolejowej wycięto blisko 20 tysięcy drzew – głównie samosiejek, które w ciągu ostatnich 50 lat wyrosły wzdłuż nieużywanego nasypu kolejowego. Jedynie 51 sztuk z pośród wszystkich przeznaczonych do wycięcia dendrolodzy określili jako cenne przyrodniczo.

Przypominamy, że podobne działania miały miejsce na wiosnę bieżącego roku. W marcu, w okolicach Dolnego Migowa, na terenie lasów komunalnych miasta Gdańska, PKM posadziła ponad 14 tysięcy drzewek i krzewów. Jednak pierwsze drzewa, choć były to jedynie pojedyncze sztuki, zostały posadzone już w listopadzie 2013 roku, w okolicy skrzyżowań ulic: Matejki i Jaśkowej Doliny oraz Matki Polki i Partyzantów we Wrzeszczu.

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.