GDAŃSK WYBUDUJE WĘZŁY INTEGRACYJNE PRZY POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

Na wiadukcie przy powstającym przystanku PKM Gdańsk Brętowo marszałek województwa Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uroczyście podpisali umowę na dofinansowanie budowy węzłów integracyjnych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Niezbędna infrastruktura przy przystankach Brętowo, Jasień i Kiełpinek powstanie równolegle z linią kolejową w 2015 r., kosztem 160 milionów złotych.

Marszałek województwa Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na placu budowy przystanku Gdańsk Brętowo podpisali umowę na dofinansowanie węzłów integracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Miejsce podpisania umowy ma wymiar symboliczny, bo to Brętowo będzie obok Jasienia i Kiełpinka jednym z wybudowanych węzłów. Właśnie w tym miejscu powstaje pierwszy w Gdańsku węzeł w systemie „door to door”, łączący tramwaj z koleją.

W ramach projektu planowana jest także budowa dojazdów do przystanków Jasień i Kiełpinek. Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, a w szczególności systemu PKM z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska. Całość prac ma zostać zakończona do czerwca 2015 roku.

Projekty zostaną dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa z Miastem Gdańsk dotyczy realizacji projektu pn. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIC” o wartości 160 080 738,65 zł, zaś unijne dofinansowanie to 94 235 728,72 zł.

Przy tej okazji marszałek podpisał również dwie umowy z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem. Pierwsza dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru”. Druga z kolei dofinansowania przebudowy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni, na odcinku od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do zakrętu w rejonie skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego.

W uroczystości podpisania umów wzięli także udział poseł Stanisław Lamczyk, przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego – wicemarszałkowie Wiesław Buczkowski i Ryszard Świlski oraz skarbnik miasta Gdańska Teresa Blacharska.

WĘZŁY INTEGRACYJNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO GDAŃSK:

GDAŃSK BRĘTOWO

Przystanek PKM Gdańsk Brętowo powstanie na granicy dwóch dużych dzielnic Piecki-Migowo i Brętowo. Projekt zakłada integrację ze wszystkimi istniejącymi w Gdańsku środkami komunikacji. Pasażerowie korzystający z przystanku będą mogli dostać się do niego samochodem, rowerem, autobusem, a także tramwajem – dzięki nowo budowanej przez miasto Gdańsk linii. Dla wygody przesiadających się pasażerów, tramwaj będzie miał wspólny peron z pociągiem w znanym z europejskich metropolii systemie „door to door”.

Parkingi: 17 miejsc dla samochodów (w tym 2 dla niepełnosprawnych); 32 miejsca dla rowerów

GDAŃSK JASIEŃ

Tereny dawnego poligonu wojskowego w Jasieniu to jedno z najintensywniej rozwijających się miejsc  Gdańska. Powstają tu nowe osiedla dla 30 tysięcy mieszkańców. To właśnie im służyć będzie przystanek PKM Gdańsk Jasień, z dużym parkingiem dla 80 samochodów i 32 rowerów. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano także pętlę autobusową, która obsługiwać będzie nowe linie dojeżdżające aż do południowych dzielnic Gdańska.

Parkingi: 80  miejsc dla samochodów (w tym 3 dla niepełnosprawnych); 32 miejsca dla rowerów

GDAŃSK KIEŁPINEK

Mieszkańcom nowych osiedli położonych przy trójmiejskiej obwodnicy oraz klientom pobliskiego centrum handlowego służyć będzie kolejny przystanek PKM Gdańsk Kiełpinek. Powstanie on tuż obok historycznego budynku dawnego dworca kolejowego w Kiełpinku, symbolicznie łącząc kolejową tradycję z nowoczesnością. Również osoby podróżujące Obwodnicą Trójmiasta tutaj będą mogły zostawić samochód i przesiąść się na szybką i nowoczesną kolej.

Parkingi: 78  miejsc dla samochodów (w tym 4 dla niepełnosprawnych); 32 miejsca dla rowerów

GDAŃSK RĘBIECHOWO

Budowa węzła została przełożona do realizacji w kolejnej perspektywie unijnej 2014-2020, w związku z koniecznością koordynacji projektu z nowymi planami budowy Obwodnicy Metropolitalnej, planami rozwoju lotniska oraz lepszego skomunikowania z sąsiednią gminą Żukowo.

Przystanek PKM Gdańsk Rębiechowo będzie największym węzłem typu Park&Ride na całej linii kolei metropolitalnej. Docelowo możliwe będzie tu wybudowanie parkingów nawet dla 1000 aut. Głównym celem tego węzła będzie przejęcie dużej części ruchu samochodowego z kierunku Kaszub  oraz z projektowanej w pobliżu nowej obwodnicy metropolitalnej i zachęcenie kierowców do kontynuowania podróży w kierunku Trójmiasta szybszym i bardziej ekologicznym pociągiem.

Parkingi: 387  miejsc dla samochodów (w tym 17 dla niepełnosprawnych); 32 miejsca dla rowerów

WĘZEŁ INTEGRACYJNY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU PKM:

GDAŃSK MATARNIA

Wybudowany w 8-metrowym wąwozie pod ul. Budowlanych przystanek PKM Gdańsk Matarnia, połączony będzie z jedynym węzłem integracyjnym budowanym w całości w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Posiadać będzie parking dla 140 samochodów i 60 rowerów. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane będą także przystanki autobusowe. Przystanek został zaprojektowany z myślą o mieszkańcach okolicznych dzielnic oraz kierowcach jadących trójmiejską obwodnicą, którzy będą mogli zostawić swe auta, by do centrum Gdańska dotrzeć szybko i wygodnie pociągiem. Tutaj też mieścić się będzie Lokalne Centrum Sterowania dla całej linii PKM.

Parkingi: 140  miejsc dla samochodów (w tym 4 dla niepełnosprawnych); 60 miejsc dla rowerów

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.