Finał budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

zdjecie-grupoweCzwartek, 30 kwietnia 2015 r. przeszedł do historii jako ostatni dzień budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wykonawca zgłosił inwestorowi zakończenie w tym terminie prac zasadniczych (łącznie ok. 97 proc. wszystkich robót). Dzięki temu w drugiej połowie maja będą mogły rozpocząć się intensywne testy na całej nowej linii kolejowej, które potrwają do połowy sierpnia. Przez kilka najbliższych tygodni trwać będą jeszcze prace wykończeniowe oraz porządkowe. Pracę w terenie rozpoczęły już komisje przeglądowe PKM, których zadaniem jest ocena jakie prace na budowie zostały wykonane prawidłowo, a jakie wymagają poprawek, na których wprowadzenie wykonawca będzie miał czas do końca czerwca. Planowany termin oddania linii PKM do użytku to 1 września 2015 r.

Budowa PKM, która rozpoczęła się w maju 2013 r. po niemal dwóch latach dobiega końca. Oficjalne zakończenie największej inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego nie oznacza jednak, że już następnego dnia linia zostanie oddana już do użytku. W kontraktowym terminie zrealizowane zostało bowiem ok. 97 proc. inwestycji. Wciąż trwają m.in. prace przy budowie muru oporowego M 1 zlokalizowanego między linią kolejową E65, a linią SKM w pobliżu przystanku SKM Gdańsk-Zaspa. W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Budimex wszedł na teren budowy z kilkumiesięcznym opóźnieniem i w związku z tym prace na tym odcinku zostały przedłużone, a pełne, dwutorowe wpięcie linii PKM do linii E65 wykonane zostanie najpóźniej 31 października 2015 r. Nie wpłynie jednak na uruchomienie linii PKM, która już obecnie połączona jest z linią E 65 jednym torem.

Cała dwutorowa linia PKM wraz z ośmioma przystankami jest już praktycznie gotowa i od połowy maja rozpoczną się na niej intensywne testy, zarówno samej linii, jak i wszystkich systemów sterowania oraz informacji pasażerskiej. Zainstalowany jest także monitoring, dzięki czemu z budynku Lokalnego Centrum Sterowania PKM na Matarni możliwe jest już kontrolowanie sytuacji na wszystkich przystankach i w innych kluczowych lokalizacjach (łącznie wzdłuż całej linii jest ponad 300 kamer!). Obecnie na przystankach trwa montaż elementów Systemu Informacji Pasażerskiej i ich testowanie.

Nadal prowadzone są też prace wykończeniowe i porządkowe w okolicach przystanków oraz wzdłuż nasypów kolejowych – co przy tak ogromnej inwestycji jest naturalne. Wykonawca ma także czas do końca czerwca na wykonanie wszelkich poprawek i usunięcie ewentualnych niedociągnięć, które inspektorzy PKM SA mają za zadanie jak najszybciej zlokalizować i wskazać wykonawcy do poprawienia – w ramach pracujących od 4 maja 2015 r. specjalnych komisji przeglądowych, sprawdzających czy wszystkie zgłoszone przez wykonawcę na dzień 30.04.2015 r. zakończone roboty zostały prawidłowo wykonane.

Równolegle przygotowywane są wnioski do Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa dla PKM oraz zezwolenia prezesa UTK na dopuszczenie do eksploatacji nowej linii kolejowej. Dokumenty te są niezbędne do planowanego na 1 września 2015 r. uruchomienia przewozów pasażerskich po nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Kalendarium projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej:

 • Studium wykonalności PKM:     2008 – 2009 r.
 • Zespół projektu:      czerwiec 2009 r.
 • Koncepcja Programowo-Przestrzenna:     luty 2010 – grudzień 2010 r.
 • Ocena wpływu na środowisko:     luty 2010 – luty 2011 r.
 • Powołanie spółki PKM SA:      czerwiec 2010 r.
 • Wniosek środowiskowy (KIP):     czerwiec 2010 r.
 • Konsultacje społeczne:     wrzesień 2010 – luty 2011 r.
 • Decyzja środowiskowa:     czerwiec 2011 r.
 • Konkurs architektoniczny:     lipiec 2011 r.
 • Decyzja lokalizacyjna:     styczeń 2012 r.
 • Umowa o dofinansowanie z UE:     maj 2012 r.
 • Przejmowanie nieruchomości:     październik – grudzień 2012 r.
 • Prawomocne pozwolenie na budowę:     grudzień 2012 r.
 • Prace przygotowawcze (wycinka, wyburzenia):     styczeń – kwiecień 2013 r.
 • Wyłonienie głównego wykonawcy:     marzec 2013 r.
 • Rozruch placu budowy:     maj 2013 r.
 • Zakończenie budowy linii PKM:     30 kwietnia 2015 r.
 • Planowane oddanie linii PKM do użytku:     1 września 2015 r.

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.