Decyzja lokalizacyjna dla PKM jest już ostateczna

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. informuje wszystkie zainteresowane strony, że w dniu 17 października 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zdecydował, iż decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” jest ostateczna.


Skany decyzji MTBiGM zamieszczamy poniżej:

Decyzja MTBiGM – ostateczność decyzji lokalizacyjnej

Decyzja MTBiGM – umorzenie 1

Decyzja MTBiGM – umorzenie 2


This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.