BGK wyemituje obligacje w kwocie 170 mln zł dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Podczas odbywającej się w Warszawie IX Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla samorządów, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 22 maja 2013 r. umowę w ramach programu Inwestycje Polskie. Przedmiotem umowy jest organizacja i gwarantowanie programu emisji obligacji w kwocie 170 mln zł na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie wkładu własnego do projektu PKM, który w 70 procentach dofinansowany jest ze środków UE.


Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to jedno z najważniejszych przedsięwzięć komunikacyjnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego, którego celem jest usprawnienie transportu kolejowego w całym regionie. BGK pełni w tym przedsięwzięciu rolę m.in. Agenta Emisji, Gwaranta, Agenta ds. Zabezpieczeń i Depozytariusza.

Zapowiedziany jesienią 2012 r. przez premiera Donalda Tuska program Inwestycje Polskie ma zapewnić utrzymanie w gospodarce dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego. Program ten w szczególności ma koncentrować się na rentownych projektach inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego, obok spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., jest jednym z dwóch filarów programu, mających zapewnić finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Środki udostępnione w ramach zawartej z PKM umowy finansować będą przedsięwzięcie, w którym BGK zapewnił „ostatnią złotówkę” niezbędną do zamknięcia tego ważnego dla regionu projektu. Już dziś widzimy, że takich projektów będzie więcej – powiedział Dariusz Daniluk, prezes zarządu BGK.

Łączna wartość netto projektu PKM to 940 mln zł, z czego 550 mln zł zostanie sfinansowane środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pozostałą kwotę na tzw. wkład własny do projektu wyłoży Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez program emisji obligacji. Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w podziale na dwie transze: inwestycyjną i obrotową. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 14 lat.

Kluczowym dokumentem, który zapewnia powodzenie transakcji, jest umowa wsparcia zawarta z województwem pomorskim. Województwo pomorskie, jako właściciel PKM oraz pomysłodawca całego przedsięwzięcia związanego z budową pierwszej od ponad 30 lat linii kolejowej w Polsce, zapewni spółce środki, które wspólnie ze środkami z obligacji oraz dotacji unijnej pozwolą na bezpieczną realizację całego projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Zdjęcia: BGK

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.