500 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

W Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 14 maja 2012 r. podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W uroczystości wzięli udział: marszałek województwa Mieczysław Struk, poseł Stanisław Lamczyk oraz podpisujący umowę dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło i prezes PKM S.A. Krzysztof Rudziński.


Pomorska Kolej Metropolitalna jest największym projektem infrastrukturalnym Samorządu Województwa Pomorskiego. Do realizacji projektu Sejmik Województwa Pomorskiego powołał w czerwcu 2010 r. spółkę PKM S.A., która w ciągu dwóch lat przygotowała i uzyskała całą niezbędną do rozpoczęcia budowy dokumentację (m.in. studium wykonalności, koncepcję programowo-przestrzenną, analizę marketingową, raport oddziaływania na środowisko, projekt budowlany, decyzję lokalizacyjną) oraz przeprowadziła niezbędne konsultacje społeczne, prace saperskie i dendrologiczne wzdłuż całej linii, a także międzynarodowy konkurs architektoniczny na przystanki.

Sam projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podzielony został na dwie Fazy: I – przygotowanie dokumentacji i II – realizacja przedsięwzięcia. Umowę na unijne dofinansowanie Fazy I kwotą 9,6 mln zł podpisano już w październiku 2011 r. Wniosek w sprawie dofinansowania Fazy II został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w grudniu 2011 r. Po dokładnym sprawdzaniu dokumentacji, 23 kwietnia 2012 r. CUPT pozytywnie zaopiniował wniosek PKM i przesłał go do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które 9 maja br. również wydało pozytywną opinię i zatwierdziło wniosek o dofinansowanie Fazy II kwotą 491,3 mln zł. Łącznie unijne dofinansowanie budowy PKM wynosi 500,9 mln zł, przy całkowitych kosztach realizacji projektu w wysokości 742 mln zł (netto).

Bezpośrednio po podpisaniu umowy z CUPT, w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP odbyło się spotkanie marszałka województwa pomorskiego z parlamentarzystami i samorządowcami Pomorza, którego tematem była „Pomorska Kolej Metropolitalna jako największy projekt infrastrukturalny Samorządu Województwa Pomorskiego, realizowany w latach 2012-2015”. Podczas spotkania marszałek Mieczysław Struk porównał budowę PKM do innej epokowej dla Pomorza inwestycji z połowy XX wieku – budowy Szybkiej Kolei Miejskiej, bez której dziś nikt nie wyobraża sobie komunikacji publicznej w Trójmieście.

- Jestem przekonany, że równie epokową inwestycją okaże się w przyszłości Pomorska Kolej Metropolitalna, która po dzisiejszym podpisaniu umowy na unijne dofinansowanie wkracza już w etap realizacji – podkreślił marszałek Struk.

Jednym z gości konferencji miał być wiceminister transportu Andrzej Massel, będący zarazem jednym z „ojców” pomysłu budowy kolei metropolitalnej w Trójmieście. Niestety, pilne sprawy zatrzymały go tego dnia w stolicy. Wiceminister przysłał jednak do marszałka województwa list, który został odczytany zebranym:

„(…) Nie mogąc uczestniczyć w uroczystości podpisania umowy chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, których determinacja, aktywność i zgodna współpraca doprowadziły do tego, że projekt wchodzi w fazę realizacji. Szczególne podziękowania składam Panu Marszałkowi, gdyż bez Pana wielkiego zaangażowania nie byłoby Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Bardzo dziękuję także Prezesowi PKM Krzysztofowi Rudzińskiemu i wyrażam nadzieję, że pozytywne doświadczenia kierowanej przez niego spółki celowej zostaną wykorzystane przy przygotowaniu i realizacji innych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju.”

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć prezentację ukazującą wszystkie już wykonane i planowane w przyszłości prace związane z realizacją projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, którą przedstawił prezes PKM S.A. Krzysztof Rudziński. Plik z prezentacją zamieszczamy poniżej:

Prezentacja projektu PKM z 14 maja 2012 r.

Zdjęcia: Sławomir Lewandowski/Biuro Prasowe UMWP

Polecamy również – zamieszczoną w zakładce: O Projekcie/Mapy – najnowszą mapę przebiegu linii PKM wraz z naniesionymi na nią najnowszymi wizualizacjami przystanków.

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.