Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Ruszyły przygotowania do budowy tzw. „bajpasa kartuskiego”

Rozpoczęły się prace przygotowawcze na realizowanym przez PKM SA odcinku tzw. „bajpasa kartuskiego”. 18 lutego 2019 r. na odcinek dawnej linii nr 234 pomiędzy Karczemkami a Kokoszkami weszła wynajęta przez PKM SA firma, aby oczyścić ten teren z samosiejek kolidujących z przebiegiem planowanej tu linii kolejowej i przygotować w ten sposób stary nasyp kolejowy do przyszłej inwestycji. Jeszcze w lutym planowane jest także ogłoszenie przetargu na opracowanie  koncepcji „Rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 234 z budową przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” zawierającej co najmniej dwa warianty realizacji inwestycji.

„Bajpas kartuski” to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229. Ma ona powstać do 2021 roku w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo. W związku z tą inwestycją ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od ponad 3 lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.
Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201. Dzięki powstaniu tzw. „bajpasa kartuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy powiatu kartuskiego mieliby cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem. W przypadku mieszkańców powiatu kościerskiego konieczne byłoby natomiast dowożenie ich komunikacją zastępczą do któregoś z przystanków kolejowych na trasie „bajpasa kartuskiego”, a nie aż do Trójmiasta.

W tym miejscu „zw. „bajpas kartuski” będzie się łączyć z linią PKM. Centralnie na zdjęciach widać dawny nasyp,
po którym pobiegnie planowana linia kolejowa.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk).

Pierwsze prace przygotowawcze na odcinku przygotowywanym przez PKM rozpoczęły się 18 lutego 2019 r. Jeszcze w lutym PKM SA planuje także ogłoszenie przetargu na opracowanie minimum dwuwariantowej koncepcji „Rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 234 z budową przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
Koncepcja ta zawierać będzie m.in. analizę możliwych wariantów wyjścia z linii kolejowej nr 248 (PKM), wskazanie optymalnej lokalizacji dla przystanku Gdańsk Karczemki oraz niezbędnych obiektów inżynierskich. Powstanie też projekt infrastruktury towarzyszącej przystankowi Gdańsk Karczemki, w tym m.in.: drogi dojazdowej, ścieżki rowerowej, ciągów pieszych parkingu i zatoki autobusowej, których realizacja – podobnie ja jak w przypadku całego projektu PKM – będzie po stronie Miasta Gdańska.
Wyłoniony w przetargu wykonawca koncepcji będzie miał około pół roku na jej przygotowanie. Później PKM SA dokona wyboru najlepszego wariantu całej inwestycji do realizacji.

Prace przygotowawcze na PKM-kowym odcinku tzw. „bajpasa kartuskiego” rozpoczęły się 18 lutego 2019 r.
i polegają na oczyszczeniu starego nasypu kolejowego z samosiejek kolidujących z przebiegiem inwestycji.

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360