Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Spotkanie informacyjne we Wrzeszczu

Idea Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, jako potencjalnego elementu spajającego dzielnicę, konieczność budowy przystanku na Zaspie, kwestie parkingów i zabezpieczenia otoczenia przed niekorzystnym wpływem hałasu i drgań– to tylko część spraw poruszanych na spotkaniu informacyjnym we Wrzeszczu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” i miało na celu przedstawienie lokalnej społeczności z dzielnicy Gdańsk – Wrzeszcz jego założeń oraz zebranie opinii i propozycji co do proponowanych rozwiązań lokalizacyjnych przystanków. W spotkaniu wzięli udział Radni Miasta Gdańska: Piotr Skiba i Maciej Krupa.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) przygotowywanego projektu, tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Zagadnienia te omawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

W części drugiej spotkania, dyskusyjnej, zebrani pytali min. o termin ostatecznego wyboru i zatwierdzenia do realizacji wariantu przeprowadzenia linii oraz lokalizację przewidzianych w Projekcie parkingów opartych o zasadę „Zaparkuj i jedź”. Ponadto, mieszkańcy prosili, aby projektując infrastrukturę kolejową, zwrócić uwagę na obecne poważne obciążenie podróżnymi dworca Gdańsk – Wrzeszcz i odpowiednio dostosować inwestycję do planowanej roli integracyjnej dla tego przystanku. Duże zainteresowanie wzbudzały możliwości uzyskania dostępu do przedstawionych na spotkaniu prezentacji.

Radny MG Piotr Skiba wskazał na konieczność lokalizacji przystanku PKM na Zaspie, skąd potencjalnie mógłby pochodzić duży strumień podróżnych. Zaproponował zlokalizowanie na wysokości obecnego przystanku SKM Zaspa węzła przesiadkowego, a w miejscu nieużywanych od lat bocznych torów kolejowych umiejscowienie przystanku PKM. Zauważył następnie, iż przystanek „Abrahama” powinien zostać przesunięty do ul. Wita Stwosza, w stronę ul. Polanki.

Zgromadzeni pytali także o:

– kwestie zabezpieczeń przeciwko hałasowi i drganiom oraz zanieczyszczeniom środowiska;
– przewidywany termin konsultacji społecznych gotowego Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko;
– dostosowanie pociągów PKM umożliwiające bezpieczne korzystanie z nich osobom starszym i niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele miejscowego Komitetu Inicjatyw Lokalnych poparli budowę PKM, jednakże podkreślali fakt, że linia kolejowa i sam dworzec we Wrzeszczu przyczyniają się do izolacji obu części dzielnicy. Dlatego też podnosili konieczność przygotowania projektu integrującego całą dzielnicę oraz powstrzymującego dalszą degradację Dolnego Wrzeszcza.

Radny MG Maciej Krupa wskazał na niezbyt przyjazną rolę w integrowaniu dzielnicy zapisanych w planach miasta jednopoziomowych parkingów, proponując równocześnie budowę wielopoziomowych powierzchni, najlepiej w okolicy Galerii Bałtyckiej.

W dalszej części spotkania dyskutowano o:

– przyszłym przewoźniku w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz kwestiach wprowadzenia PKM do systemu komunikacyjnego Miasta Gdańska, poprzez np. wspólny bilet,
– korelacji planów budowy PKM z planami rozbudowy arterii drogowych i realności planów Miasta Gdańska związanych z budową Nowej Abrahama i Drogi Czerwonej,
– planach wykorzystania przestrzeni nad/pod torami dla celów kulturalnych wpisujących rozwiązania PKM w krajobraz dzielnicy i miasta,
– determinacji władz Województwa Pomorskiego w przeprowadzeniu inwestycji,
– prognozowanej ilości pasażerów dla przystanków PKM we Wrzeszczu, na Zaspie oraz w okolicach ulicy Abrahama.

Na pytania odpowiadali Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, Gabriela Rembarz, przedstawiciel BPBK SA oraz Paweł Wróblewski, pracownik PKM SA. Osoby te zapewniły zebranych o przekazaniu uwag i propozycji mieszkańców planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA, przygotowującym dokumentację przedprojektową. Na zakończenie poinformowano zgromadzonych o tworzonej stronie internetowej projektu, gdzie będzie można zapoznać się z kolejnymi informacjami o projekcie i postępach w jego realizacji.

Przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń zwrócili się do obecnych na spotkaniu Radnych Miasta Gdańska o pośrednictwo w zorganizowaniu spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu przebudowy dworca PKP we Wrzeszczu z władzami Miasta Gdańska i projektantami.

Spotkanie odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pestalozziego 7/9, dnia 30 września 2010 r., w godzinach 18.00-20.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Wrzeszcz

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360